Przekop Mierzei Wiślanej. Budowana jest nowa śluza, zdjęcia z lotu ptaka

Przekop Mierzei Wiślanej. Budowana jest nowa śluza, zdjęcia z lotu ptaka

Budowa przekopu Mierzei Wiślanej
Budowa przekopu Mierzei Wiślanej / Źródło: Urząd Morski w Gdyni
Właśnie zaczęła być budowana śluza w miejscu przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Urząd Morski w Gdyni poinformował, że wykonywane są roboty ziemne, umocnienia skarp oraz budowa nasypów pod drogi.

Zaczęły się roboty w obrębie śluzy i bram śluzy. Kontynuowane są roboty ziemne, umocnienia skarp oraz budowa nasypów pod drogi.

– Prace toczą się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Prowadzone są między innym roboty związane z mostami, mamy już częściowo pozalewane podpory, gotowe są wzmocnienia pod obydwa przyczółki. Trwają również prace związane ze śluzą, która będzie miała głębokość 6,5 m. Ta rezerwa, w stosunku do planowanej obecnie głębokości toru wodnego (5m) jest pozostawiona na przyszłość, tak aby łatwiej można było dostosować parametry drogi wodnej do wymogów związanych z rozwojem żeglugi w tym rejonie – powiedziała Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. technicznych i pełnomocnik dyrektora ds. realizacji projektu.

Budowa przekopu Mierzei Wiślanej
Dodała także, iż – „z uwagi na duże zainteresowanie, jakie wzbudza budowa, a także w trosce o płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego, w uzgodnieniu i dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Elbląg, niedługo zostanie oddane do użytku tymczasowe miejsce postojowe, zlokalizowane po wschodniej stronie budowy od strony Zalewu Wiślanego.

Budowa przekopu Mierzei Wiślanej
Na terenie budowy uruchomiony został również węzeł betoniarski, który umożliwi przygotowywanie mieszanki betonowej na miejscu, bez konieczności jej transportu. Na terenie Zalewu Wiślanego zostało przygotowane nabrzeże tymczasowe, które jest wykorzystane na potrzeby dostarczania materiałów oraz sprzętu do budowy obwiedni sztucznej wyspy. Aktualnie trwają dostawy materiałów i mobilizacja sprzętu, aby zintensyfikować prace przy budowie wyspy.

Budowa przekopu Mierzei Wiślanej
W najbliższych tygodniach na budowie pojawi się kolejny sprzęt do prowadzenia prac. Będą to m.in. pontony i urządzenia, które rozpoczną pogrążanie ścianek szczelnych z wody. Oprócz prac przy budowie falochronów, toczyć się będą roboty związane z pogłębieniami w basenie portowym, w obrębie nabrzeża południowego. – Będziemy kontynuować też roboty w obszarze śluzy i bram śluzy – mówi Dominik Wróblewski kierownik budowy z konsorcjum NDI/Besix. – W lipcu planujemy zakończyć roboty żelbetowe na moście południowym, a rozpocząć na moście północnym. Kontynuowane będą roboty ziemne związane z pogrążaniem ścianki kanału i budową układu drogowego.

Budowa przekopu Mierzei Wiślanej
Pozostałe prace na najbliższe tygodnie to budowa budynków administracyjnych, czyli bosmanatu, prace branżowe (elektryczne, techniczne i sanitarne). Rozpoczną się także prace przy obwiedni sztucznej wyspy. W toku są przetargi na drugą część budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, a mianowicie umocnienie brzegów rzeki Elbląg, a także na pogłębiarkę, która będzie dedykowana utrzymaniu nowej drogi wodnej, a prawdopodobnie również wykona część prac przy trzecim etapie budowy, tj. pogłębianiu toru na Zalewie Wiślanym.

Budowa przekopu Mierzei Wiślanej
„Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, potocznie nazywana przekopem Mierzei Wiślanej, to duża inwestycja, w której skład wchodzą: – budowa portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, – budowa kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, – nowe drogi i stalowe mosty pozwalające na przejazd oraz, – budowa sztucznej wyspy umieszczonej na Zalewie Wiślanym.

Budowa przekopu Mierzei Wiślanej
Długość całkowita nowej drogi wodnej wyniesie 22,88 km (w tym przejście przez Zalew Wiślany – 10,176 km; rzekę Elbląg – 10,381 km; pozostałe 2,323 km to odcinek stanowiska postojowego, śluzy i portu zewnętrznego). Całkowita nowej drogi wodnej wyniesie 5 m. Dzięki temu do portu w Elblągu będą mogły wpływać jednostki o długości do 100 metrów i szerokości do 20 metrów.

Budowa przekopu Mierzei Wiślanej
Budowa ma zakończyć się w 2022 roku. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a wykonawcą pierwszej części inwestycji konsorcjum firm NDI/Besix.
Czytaj też:
Jak teraz wygląda przekop Mierzei Wiślanej? Nagranie z lotu ptaka
Czytaj też:
Przekop Mierzei Wiślanej. Zaczyna się „okres najbardziej interesujący pod kątem wydobycia bursztynu”

Opracował:
Źródło: Urząd Morski w Gdyni
-
 0

Czytaj także