Bon turystyczny tuż tuż. 5 rzeczy, które musisz wiedzieć o świadczeniu

Bon turystyczny tuż tuż. 5 rzeczy, które musisz wiedzieć o świadczeniu

Plaża nad polskim morzem, zdjęcie ilustracyjne
Plaża nad polskim morzem, zdjęcie ilustracyjneŹródło:Fotolia / stepmart
Bon turystyczny zacznie być wypłacany jeszcze w te wakacje. Podsumowaliśmy najbardziej przydatne informacje na temat nowego świadczenia. Oto co trzeba wiedzieć na temat bonu turystycznego.

Ustawę o Polskim Bonie Turystycznym Sejm przyjął w czwartek 18 czerwca. Zgodnie z inicjatywą, na każde dziecko będzie przysługiwał bon o wartości 500 zł przeznaczony na finansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych na terenie kraju. Senat wprowadził do ustawy kilkadziesiąt poprawek, w tym rozszerzył Polski Bon Turystyczny na emerytów i rencistów. Do senackich postulatów Sejm się ustosunkuje.

Zgodzie z ustawą uchwaloną przez Sejm „świadczenie w formie bonu będzie wynosić 500 zł na każde dziecko. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany. Uprawnienie do otrzymania bonu przysługiwać będzie beneficjentom programu społecznego 500+, a także beneficjentom dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a oraz art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (...), czyli wszystkim tym osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do tych świadczeń lub dodatków oraz którym prawo to zostanie przyznane w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r”. – (cytat z uzasadnienia ustawy).

5 rzeczy, które trzeba wiedzieć o Polskim Bonie Turystycznym:

Polski Bon Turystyczny. Hotele i atrakcje
Bon w wysokości 500 zł przysługiwać będzie na każde dziecko. Będzie miał formę karty przedpłaconej. Będzie go można wykorzystać na usługi hotelarskie i imprezy turystyczne świadczone przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Polski.

Polski Bon Turystyczny. Można dzielić
Bon nie będzie musiał być wykorzystany jednorazowo. Będzie można nim płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania sumy 500 zł. Ważność bonu minie do końca 2022 roku.

Polski Bon Turystyczny. Dzieci niepełnosprawne
Na dziecko niepełnosprawne będzie przysługiwać jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.

Polski Bon Turystyczny. Usługi, nie gotówka
Bonu nie będzie można wymienić na gotówkę, ani sfinansować nim „wakacji pod gruszą”, czyli wakacji we własnym zakresie. Bon będzie mógł być wydany na usługę turystyczną świadczoną przez przedsiębiorcę turystycznego

Polski Bon Turystyczny. Rozdzielność
Jeśli świadczeni wychowawcze przysługuje oddzielnie obojgu rodzicom, to Polski Bon Turystyczny także zostanie podzielony na dwie części – po 250 zł.
Czytaj też:
Bon turystyczny także dla emerytów i rencistów? Ustawa po poprawkach Senatu