Bon turystyczny także dla emerytów i rencistów? Ustawa po poprawkach Senatu

Bon turystyczny także dla emerytów i rencistów? Ustawa po poprawkach Senatu

Plaża nad polskim morzem, zdjęcie ilustracyjne
Plaża nad polskim morzem, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Fotolia / stepmart
13 posiedzenie Senatu skończyło się wieczorem 2 lipca 2020 r. Izba wyższa przyjęła ustawę o Polskim Bonie Turystycznym, do której wprowadziła szereg poprawek. Rozszerzyła m.in. krąg uprawnionych do bonu turystycznego o emerytów i rencistów.

Senat wprowadził kilkadziesiąt poprawek do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Izba uznała, że do Bonu powinni mieć prawo emeryci i renciści. Izba rozszerzyła ponadto krąg uprawnionych do bonu dzieci rodziców, którzy pracują za granicą i tam pobierają zasiłki na dzieci.

Senatorowie opowiedzieli się za obniżeniem opłat za obsługę bonów turystycznych z 1 proc. do 0,5 proc. Wprowadzili poprawkę obligującą ministra właściwego do spraw turystyki do przedstawienia Sejmowi informacji w sprawie realizacji ustawy oraz oceny skuteczności i efektów ekonomicznych bonów w terminach do dnia 31 sierpnia 2021 r. oraz do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Kolejna poprawka zmierza do tego, aby usunięcie z listy podmiotów mających prawo do przyjmowania płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego z powodu niezgodności w imieniu i nazwisku osoby dokonującej rejestracji było poprzedzone wezwaniem do aktualizacji tych danych. Senatorowie zrezygnowali z regulacji, zgodnie z którą nie jest możliwa ponowna rejestracja przedsiębiorcy turystycznego, który został usunięty z listy podmiotów mających prawo do przyjmowania płatności za pomocą Bonu.

Izba wyższa po głosowaniu skreśliła ponadto przepisy pozwalające Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Polskiej Organizacji Turystycznej zamawiać usługi lub dostawy związane z realizacją tej ustawy z pominięciem Prawa zamówień publicznych. Senat przyjął również szereg poprawek redakcyjnych, doprecyzowujących przepisy, usuwających błędy legislacyjne oraz eliminujących przepisy niemające charakteru normatywnego albo bezprzedmiotowe.

Co to jest Polski Bon Turystyczny?

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym (prezydencki i poselski projekty ustaw) przewiduje wsparcie polskich rodzin i branży turystycznej w związku z kryzysem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zakłada, że osoby wskazane w ustawie na każde dziecko otrzymają świadczenie w formie tzw. bonu turystycznego w wysokości 500 zł, przeznaczonego na sfinansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych na terenie kraju. Na dziecko niepełnosprawne będzie przysługiwać jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł i jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w tej samej wysokości. Bon w postaci elektronicznej nie będzie podlegał wymianie na gotówkę. Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygaśnie 31 marca 2022 r.

Poprawkami Senatu zajmie się teraz ponownie Sejm. Potem ustawa trafi do podpisu głowy państwa.

Czytaj też:
Sejm przyjął bon turystyczny. Masz 500 plus? Dostaniesz kolejne 500 złotych