Dyrekcja dróg mówi „nie” podwyżkom na autostradzie A4

Dyrekcja dróg mówi „nie” podwyżkom na autostradzie A4

Remont autostrady A4 przy PPO Karwiany pod Wrocławiem
Remont autostrady A4 przy PPO Karwiany pod Wrocławiem Źródło: GDDKiA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest przeciwna podwyżkom zapowiedzianym przez koncesjonariusza autostrady A4 Katowice-Kraków.

O planowanych podwyżkach napisaliśmy w piątek 31 lipca. Oświadczenie w tej sprawie opublikowała GDDKiA.

Stalexport Autostrada Małopolska, koncesjonariusz odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków, zamierza od 1 października 2020 r. podnieść stawki opłat za przejazd pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony. W ocenie GDDKiA wzrost stawek opłat jest niezasadny oraz uderzający bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy.

Okoliczności podwyżki do rozważenia

Prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej. GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami umowy koncesyjnej.

Niezależnie od tego, bezzwłocznie po otrzymaniu wniosku od koncesjonariusza, GDDKiA zwróciła się z prośbą o rozważenie okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji Stalexportu w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd. W stanowisku przesłanym do Stalexportu dyrekcja wskazuje m.in. błędne założenia dotyczące przygotowanej i przedstawionej przez Stalexport Autostrada Małopolska prognozy ruchu.

Autostrady zarządzane przez GDDKiA bez podwyżek od lat

„Patrząc przez pryzmat planowanego wzrostu opłat na odcinku zarządzanym przez Stalexport Autostrada Małopolska, należy zwrócić uwagę, że stawki na autostradach zarządzanych przez GDDKiA od lat pozostają niezmienione. Stawki opłaty za przejazd autostradami w zarządzie GDDKiA, ustalone są rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku” – czytamy w oświadczeniu.

Z autostrady na drogi lokalne

Planowana zmiana stawki opłat może prowadzić do przeniesienia się części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A4, co stoi w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym – argumentuje dyrekcja.

GDDKiA zwraca uwagę, że już teraz część dróg określonych w załączniku do umowy koncesyjnej jest w sposób bardzo istotny obciążona ruchem i posiada znikome rezerwy przepustowości. Zaproponowany wzrost stawek opłat przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia ruchu na tych drogach, co może istotnie negatywnie wpłynąć na możliwości obsługi przez nie ruchu lokalnego, ostrzega GDDKiA.

Pandemia a autostradowa podwyżka Stalexportu

„Zdaniem GDDKiA, koncesjonariusz, ustalając kwotę podwyżki, nie wziął pod uwagę wyjątkowych okoliczności gospodarczych oraz zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej. W okresie pandemii wiele instytucji, podmiotów finansowych i przedsiębiorstw podejmuje zgoła odmienne działania obniżając stawki opłat. GDDKiA zwraca uwagę, że wprowadzenie wnioskowanej przez koncesjonariusza podwyżki nie znajduje uzasadnienia w obecnej sytuacji” – kończy dyrekcja.

Czytaj też:
Będą podwyżki za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków. Znamy kwotę

Źródło: GDDKiA