Edukacja zdalna do świąt Bożego Narodzenia. Co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym?

Edukacja zdalna do świąt Bożego Narodzenia. Co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym?

Szkoła, zdj. ilustracyjne
Szkoła, zdj. ilustracyjne Źródło: Unsplash / Feliphe Schiarolli
– Ze względu na przedłużenie terminu nauki zdalnej dla dzieci, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany na dotychczasowych zasadach – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

– Zdecydowaliśmy, że pozostawiamy szkoły zamknięte do 23-24 grudnia, ale następnie podjęliśmy także decyzję, że ferie będą skumulowane w jednym okresie między początkiem stycznia, między 3 a 17-18 stycznia – poinformował Mateusz Morawiecki. W związku z zapowiedziami rządu pojawił się pytania dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Z rządowych doniesień wynika, że wypłata świadczenia zostanie przedłużona. – Wszelkie zasady dotyczące zasiłków opiekuńczych będą takie same, jak w marcu kwietniu, maju i czerwcu. A więc osoby, które mają dzieci w wieku takim, który uprawnia do pobierania tego zasiłku, znają te zasady – wyjaśnił szef rządu.

Zasiłek opiekuńczy – jakie dokumenty?

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy na podstawie nowego rozporządzenia należy złożyć oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny poddanych obowiązkowej kwarantannie w warunkach domowych. Chodzi o wniosek, który zapisany jest w ustawie regulującej zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek opiekuńczy – kontrola pracodawcy

W rozporządzeniu zawarto także zapis, który pozwala pracodawcy na skontrolowanie, czy jego pracownik faktycznie przebywa na zwolnieniu ze względu na konieczność opieki. „Pracodawca albo podmiot obowiązany może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu” – czytamy dalej.

Co ważne, mimo że rozporządzenie weszło w życie 3 listopada, to punkt dotyczący zasiłku obowiązuje z datą wsteczną. O wypłatę świadczenia mogą się więc ubiegać wszyscy, którzy spełniają kryteria i którzy byli zmuszeni do opieki nad osobą przebywającą na kwarantannie od 24 października.

Zasiłek opiekuńczy – kto może otrzymać?

  • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego uczęszczały dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne
  • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19
  • w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej tych placówek

Zgodnie z obecnymi regulacjami, dodatkowy zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8 ze względu na przejście na naukę zdalną dzieci z klas I-III przysługuje:

  • rodzicom dzieci do lat 8 
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad tą osobą

Nie jest on wliczany do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

Czytaj też:
Mieszkańców Polski czekają testy przesiewowe na koronawirusa. Wytypowano trzy regiony