Oczko wodne plus, edycja druga. Jak dostać dopłatę w programie „Moja Woda”?

Oczko wodne plus, edycja druga. Jak dostać dopłatę w programie „Moja Woda”?

Oczko wodne, zdj. ilustracyjne
Oczko wodne, zdj. ilustracyjne / Źródło: Shutterstock / Alexander Denisenko
Dziś 22 marca rusza druga edycja programu „Moja Woda”. Do budowy oczka wodnego zbierającego deszczówkę można dostać dopłatę w wysokości 5 tys. zł. Jak złożyć wniosek?

Drugi nabór do programu priorytetowego „Moja Woda” rusza od 22 marca 2021 r. aż do wyczerpania środków. Program, tak jak jego pierwsza edycja, ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce dzięki zwiększeniu poziomu retencji na terenie posesji przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, m.in. przez rozwój przydomowej zieleni i zbiorników wodnych.

Instalacje zrealizowane w ramach programu „Moja Woda” mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na wodę wodociągową, w tym do takich celów jak podlewanie zieleni przydomowej. Jednocześnie zminimalizowanie odprowadzania wód opadowych z posesji do kanalizacji, co powinno zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień oraz pozytywnie wpłynąć na wydajność lokalnej oczyszczalni ścieków, jak pisze Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Moja woda”. Dla kogo dotacja 5000 zł?

Dofinansowanie przysługuje w formie dotacji, na nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji, wchodzących w skład przedsięwzięcia na kwotę do 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Beneficjentem programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z programu „Moja Woda”.

Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty dotacji z programu „Moja Woda”. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Co to są koszty kwalifikowane?

Na koszty kwalifikowane składają się w drugim naborze zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji:

  • do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”),
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe - bez kosztów nasadzeń);
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach - zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania / wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.

Gdzie składać wnioski

Wnioski w drugim naborze od dnia 22 marca 2021 r. do programu „Moja Woda” należy składać do WFOŚiGW w poszczególnych województwach w zależności od lokalizacji inwestycji.

Czytaj też:
„Oczko wodne plus” wraca. Dotacje do 5 tys. zł dla przydomowej retencji, zaraz ruszają zapisy

Źródło: NFOŚiGW
+
 0

Czytaj także