Enea przygotowuje przyszłe kadry

Enea przygotowuje przyszłe kadry

Kształcenie dualne w Grupie Enea
Kształcenie dualne w Grupie Enea / Źródło: Enea
Jaki kierunek kształcenia, jaką szkołę wybrać? Jaki zawód da szansę na dobrą pracę w przyszłości? Te pytania zadają sobie absolwenci szkół i uczelni wyższych oraz ich rodzice, zastanawiając się nad wyborem ścieżki zawodowej, która zapewni przyszłość, o jakiej marzą młodzi ludzie. Dziś nie wystarczy dbać o rozwój pracowników. Grupa Enea idzie o krok dalej – myśląc o przyszłych kadrach, oferuje wsparcie i kształcenie uczniów i studentów w tak przyszłościowym obszarze, jakim jest energetyka.

Dynamicznie rozwijający się rynek pracy wymaga od pracodawców aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia przyszłych specjalistów. Grupa Enea wie to doskonale, dlatego już w 2018 r. uruchomiła zakrojony na szeroką skalę program patronacki.

– Objęcie patronatem szkół branżowych i technicznych na terenie działania Grupy Enea jest jednym z elementów budowania nowoczesnego, opartego na współpracy z ekspertami i wspieranego nowymi technologiami szkolnictwa branżowego i technicznego. Wierzymy, że inwestycja w człowieka jest równie ważna, jak inwestycja w nowe technologie – mówiła w dniu inauguracji programu Joanna Kamoś, dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Enei.

Od tego czasu programem objęto już kilkanaście placówek. Możliwość kształcenia pod skrzydłami patrona dostali uczniowie szkół w Poznaniu, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Nowej Soli, Lesznie, Chodzieży, Kozienicach, Połańcu, Złotowie czy Gnieźnie. Jak przekonują przedstawiciele Enei, współpraca sektora energetycznego z placówkami oświatowymi to najlepsza droga do pozyskania dobrze wyszkolonej kadry, a także sposób na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Jak działa program patronacki? Grupa Enea wspiera doposażenie pracowni dydaktycznych, organizuje praktyki, a także spotkania i warsztaty z najlepszymi fachowcami w branży. Szkoli także nauczycieli. Efekt? Kształcenie w objętych patronatem szkołach to nie tylko możliwość zdobycia praktycznej wiedzy w placówkach dysponujących nowoczesnymi pracowniami czy szansa na kontakt z najlepszą kadrą dydaktyczną. To gwarancja zdobycia kwalifikacji potrzebnych do wykonywania zawodu technik elektryk czy technik energetyk na najwyższym poziomie. To także doskonałe przygotowanie do pracy w jednym z najlepiej rozwijających się przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Enea wyróżniona została niedawno tytułem „Friendly Workplace 2020” za budowanie kultury organizacyjnej w oparciu o wartości etyczne, poszanowanie dla idei work-life balance, a także za zaangażowanie na rzecz tworzenia zdrowego, przyjaznego miejsca pracy.

Laureaci konkursu o stypendium Enea S.A. "Moc na start"

Pewny zawód? Fach w ręku? A może nauka pod skrzydłami przyszłego pracodawcy? Zachęcająca perspektywa. Tym bardziej że szkoły patronackie to także szansa na zdobycie stypendium Enei w ramach konkursu „Moc na start”. W tym roku do 10 laureatów konkursu trafiły stypendia w wysokości 3 tys. zł.

Zawody deficytowe

Technik elektryk i technik energetyk to zawody przyszłości dla osób zainteresowanych rozwojem elektromobilności i pojazdami elektrycznymi, internetem rzeczy, technologią blockchain, fotowoltaiką, magazynami energii, czystymi technologiami wodorowymi czy odnawialnymi źródłami energii. Już dziś obserwujemy na nie wielkie zapotrzebowanie.

Dane liczbowe nie kłamią. Według Barometru Zawodów, narzędzia statystycznego wspieranego m.in. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na rynku istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na fachowców z branży elektro. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe, zaś elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy wskazani zostali jako grupa zawodów deficytowych. Liczba wolnych miejsc pracy w tych zawodach jest większa niż liczba osób zainteresowanych lub – co niezwykle istotne – spełniających wymagania pracodawców. To wyzwania rynku pracy, na które program patronacki Enei z roku na rok reaguje.

Wiedza i praktyka

Firma ma także interesującą ofertę dla osób pragnących kontynuować kształcenie w branży. Studia o profilu praktycznym, tzw. studia dualne to wspólny projekt Grupy Enea i Politechniki Poznańskiej. Ten innowacyjny system nauki zakłada równoczesne zdobywanie wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego. Program obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów oraz warsztatów na Politechnice Poznańskiej, przeplatanych zajęciami praktycznymi (laboratoryjnymi i projektowymi) w spółkach Grupy. Studenci cenią sobie możliwość współpracy z ekspertami i praktykami. Bezpośredni kontakt pomaga im efektywniej przyswajać wiedzę, ale też ułatwia zrozumienie specyfiki zawodu i pracy w energetyce.

Projekt zainaugurowano w 2018 r., oferując możliwość uczestniczenia w nim najzdolniejszym studentom Wydziału Elektrycznego (Obecnie Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki). Studenci, którzy trzy lata temu przystąpili do programu, zakończyli właśnie naukę obroną prac dyplomowych. W ich ślady idą następni. W lipcu tego roku rozpocznie się IV edycja programu.

System wart uwagi? Z pewnością. – Dzięki programowi mogliśmy zdobywać doświadczenie i jednocześnie korzystać z zalet dziennego studiowania – tłumaczy Magda Ćwirko-Godycka, absolwentka I edycji studiów, dodając, że praktycznego zetknięcia się z wieloma systemami nigdy nie zastąpią wykłady czy laboratoria, a wiedza jest najlepiej przyswajana przez praktykę, co oferują właśnie studia dualne. Studenci zdobywają dzięki nim nie tylko wiedzę i doświadczenie. Najlepsi mają szansę na pozostanie w firmie.

– Grupa Enea to godny zaufania pracodawca, wyróżniony nagrodą „Friendly Workplace 2020”. Firma pozwala rozwijać się w obszarze nowych technologii oraz nowinek technicznych. Oferuje możliwość zatrudnienia na wielu płaszczyznach: od projektowania przez wykonawstwo do eksploatacji i wprowadzania innowacji – zachęca do takiego rozwiązania Korneliusz Mikołajczak, absolwent I edycji programu, dziś młodszy specjalista ds. rozwoju i inwestycji w Enei Operator.

Zainstaluj się w Enei

Ciekawą propozycją na rynku edukacyjnym jest także oferta płatnych staży w ramach programu „Zainstaluj się w Enei”. Oferta to roczny staż płatny, trzymiesięczne płatne praktyki letnie lub praktyki bezpłatne. Program przeznaczony jest dla studentów V roku lub absolwentów, którzy mogą poświęcić pracy 35 godzin w tygodniu. Na stażu młodzi ludzie realizują praktyczne projekty pod czujnym okiem swoich opiekunów, poznają także tajniki pracy w korporacji. Grupa Enea organizuje również praktyki dla studentów II-V roku studiów. Staże i praktyki można odbyć w ramach kilkunastu obszarów biznesowych, takich jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedaż, obszar techniczno-operacyjny, zarządzanie, obszar korporacyjny, logistyka, marketing/PR, IT, trading, finanse i księgowość czy szeroko pojęty obszar administracyjno-prawny.

Program płatnych staży i praktyk „Zainstaluj się w Enei” to propozycja dla młodych, ambitnych osób. Możliwość sprawdzenia się, zdobycia doświadczenia, ale także pracy. Enea nie ukrywa, że wśród stażystów i praktykantów poszukuje talentów, osób, którym po zakończeniu stażu będzie można zaproponować stałe zatrudnienie.

Artykuł został opublikowany w 24/2021 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Źródło: Enea
 0

Czytaj także