1331 spraw na jednego sędziego. Najnowsze dane z „wydziału frankowego” w Warszawie

1331 spraw na jednego sędziego. Najnowsze dane z „wydziału frankowego” w Warszawie

Frank szwajcarski
Frank szwajcarski Źródło:Shutterstock
Tzw. wydział frankowy w Warszawie zdecydowanie przoduje, jeśli chodzi o ilość prowadzonych postępowań. W toku są tu aż 28 532 sprawy. To postępowania, które nie zostały jeszcze zakończone, tj. oczekują na pierwszą albo kolejną rozprawę, czy też na sam wyrok. Mimo szybkiego tempa wyrokowania liczba spraw przypadających na sędziego jest nadal bardzo duża.

W momencie, gdy kurs franka szwajcarskiego po raz kolejny znajduje się w trendzie wzrostowym, a z uwagi na wzrost WIBOR proponowane ugody nie oferują już stabilności finansowej, kolejni frankowicze rozważają możliwość złożenia pozwu do sądu. Gdy decyzja już zapadnie, przychodzi pora na wybór sądu pomiędzy tym właściwym dla siedziby banku, a tym właściwym dla naszego miejsca zamieszkania.

Najczęściej jednym z nich jest Sąd Okręgowy w Warszawie, a konkretnie XXVIII Wydział Cywilny, powołany specjalnie do rozpoznawania spraw na tle umów kredytów waloryzowanych walutami obcymi. Oto pomocnicza garść informacji o funkcjonowaniu tego wydziału warszawskiego sądu okręgowego. Dane są aktualne na dzień 10 czerwca 2022 r.

Źródło: Wprost