Bezpieczny kredyt 2 proc. wchodzi w życie. Jest podpis prezydenta

Bezpieczny kredyt 2 proc. wchodzi w życie. Jest podpis prezydenta

Prezydent na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Prezydent na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Źródło: PAP
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę otwierającą drogę dla nowego programu mieszkaniowego rządu Zjednoczonej Prawicy. Chodzi o projekt wprowadzający m.in. Bezpieczny kredyt 2 proc.

„Zasadniczym celem ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe jest poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa poprzez wsparcie systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe związane z pozyskaniem pierwszego własnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, a także – w okresie dużej zmienności uwarunkowań makroekonomicznych, w tym utrzymywania się wysokich stóp procentowych – zwiększenie zdolności do zaciągnięcia i spłaty kredytów udzielanych w celu sfinansowania nabycia lub budowy pierwszego własnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego” – czytamy w uzasadnieniu.

Jak dokładnie ma to działać?

W największym uproszczeniu program „Bezpieczny kredyt 2 proc”. zakłada państwowe dopłaty do kredytu hipotecznego, które mają zmniejszyć stałą stopę kredytu do poziomu 2 proc., a więc podobnego do tego, który funkcjonował w okresie przed pandemią COVID-19. Do poziomu tego doliczyć należy marże banku, prowizje oraz inne opłaty bankowe (jeśli takowe zostaną przez bank pobrane). Państwowe dopłaty, zgodnie z projektem ustawy, przysługiwać mają przez okres pierwszych 10 lat spłaty zaciągniętego kredytu. Po tym czasie kredytobiorca będzie dalej spłacał swój kredyt w formie stałej raty kapitałowo-odsetkowej (a więc już bez dopłat).

Dla kogo Bezpieczny kredyt 2 proc?

Bezpieczny kredyt 2 proc. to program skierowany do osób do 45 roku życia, które nie mają i nigdy nie miały swojego własnego mieszkania, domu, ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Z dopłat skorzystać będą mogli zarówno single, jak i małżeństwa oraz osoby będące w związkach nieformalnych, ale posiadające co najmniej jedno dziecko. Projekt ustawy nie zakłada więc możliwości wzięcia Bezpiecznego kredytu 2 proc. przez pary bez ślubu, które nie mają dzieci.

W przypadku małżeństw i osób, które posiadają co najmniej jedno dziecko, kryterium wieku spełnić będzie musiała jedynie jedna z dwóch osób zainteresowanych kredytem. Obydwie osoby będą musiały jednak uczynić zadość warunkowi pierwszego mieszkania.

Czy Bezpieczny kredyt 2 proc. będzie można wziąć na każdy kredyt?

Nie, Bezpieczny kredyt 2 proc. będzie można wziąć tylko na kredyt do kwoty 500 000 zł. Dla rodziców z dzieckiem i małżeństw ta maksymalna kwota kredytu zwiększona będzie do 600 000 zł. Projektowane rozwiązanie nie limituje przy tym ceny za 1 metr kwadratowy mieszkania lub domu ani pochodzenia nieruchomości. Lokal może więc pochodzić zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego.

Bezpieczny kredyt 2 proc. będzie mógł też zostać udzielony na budowę domu jednorodzinnego, jego wykończenie oraz nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej domu.

W trakcie sejmowych prac nad ustawą przyjęto także poprawkę, która zakłada możliwość uzyskania Bezpiecznego kredytu 2 proc. na dokończenie budowy domu, który dotychczas był budowany za gotówkę. Kwota takiego kredytu może wtedy jednak wynieść tylko 150 000 zł (dla kredytobiorcy prowadzącego gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzi co najmniej jedno dziecko lub które prowadzi wspólnie z małżonkiem) lub 100 000 zł (dla kredytobiorców prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe).

Źródło: WPROST.pl / Kancelaria Prezydenta RP