Stopy procentowe w strefie euro w górę. Są najwyższe od 23 lat

Stopy procentowe w strefie euro w górę. Są najwyższe od 23 lat

Europejski Bank Centralny
Europejski Bank Centralny Źródło: PAP / Bartłomiej Zborowski
Europejski Bank Centralny poszedł w ślady Rezerwy Federalnej. Stopy procentowe w strefie euro idą w górę. Osiągnęły właśnie poziom najwyższy od 23 lat.

Europejski Bank Centralny podniósł trzy podstawowe stopy procentowe o 25 pb, podał bank. Oznacza to, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym wzrosną do odpowiednio: 4,25, 4,5 oraz 3,75 proc., ze skutkiem od 2 sierpnia 2023. Rada Prezesów zdecydowała, że oprocentowanie rezerw obowiązkowych będzie wynosić 0 proc.

Podwyżka stóp procentowych zgodna z przewidywaniami

Rada oceniła, że inflacja do końca roku będzie spadać, lecz przez dłuższy czas będzie przekraczać docelowy poziom. Analitycy oczekiwali podwyżki stóp procentowych o 25 pb.

„Inflacja w dalszym ciągu się obniża, ale według przewidywań nadal zbyt długo będzie za wysoka. Rada Prezesów jest zdecydowana zapewnić, żeby inflacja wkrótce powróciła do docelowego poziomu 2 proc. w średnim okresie. W związku z tym Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 25 punktów bazowych” – czytamy w komunikacie.

EBC podał, że chociaż część wskaźników wykazuje oznaki osłabienia, inflacja bazowa w ujęciu łącznym pozostaje wysoka. Wcześniejsze podwyżki stóp procentowych wciąż mocno oddziałują na gospodarkę: warunki finansowania, które ponownie się zacieśniły, coraz bardziej osłabiają popyt, a przez to istotnie przyczyniają się do sprowadzania inflacji do docelowego poziomu.

„Rada Prezesów zdecydowała także, że oprocentowanie rezerw obowiązkowych będzie wynosić 0%. Ta decyzja zabezpieczy skuteczną transmisję polityki pieniężnej przez utrzymanie obecnego stopnia kontroli nad nastawieniem polityki pieniężnej oraz zapewnienie pełnego oddziaływania decyzji w sprawie stóp procentowych na rynki pieniężne. Jednocześnie poprawi się efektywność polityki pieniężnej, ponieważ zmniejszą się łączne odsetki z tytułu rezerw płacone w ramach realizacji odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej” – czytamy dalej.

Pandemia nadal wpływa na działania EBC

Portfel programu APP jest zmniejszany w określonym i przewidywalnym tempie, ponieważ Eurosystem nie reinwestuje już spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych.

„Jeśli chodzi o program PEPP, Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach tego programu co najmniej do końca 2024. W każdym razie wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej” – napisano także.

W związku z tym Rada Prezesów przy reinwestowaniu spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych z portfela PEPP nadal będzie stosować elastyczność, tak aby przeciwdziałać związanym z pandemią zagrożeniom dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej.

Czytaj też:
Stopy procentowe w USA w górę. Rezerwa Federalna podjęła decyzję
Czytaj też:
Fed podniósł stopy proc. Co zrobi EBC?

Opracował:
Źródło: WPROST.pl / ISBNews