Rewitalizacja w Kielcach. Debata na gali Orły 2024

Rewitalizacja w Kielcach. Debata na gali Orły 2024

Orły 2024
Orły 2024 Źródło: Wprost / Piotr Woźniakiewicz, Ars Lumen
Rozdanie nagród Orły 2024 rozpoczęła debata, w której wzięli udział samorządowcy i przedstawiciele firm z regionu świętokrzyskiego. Dyskutowano m.in. na temat projektów rewitalizacyjnych i planów zagospodarowania przestrzennego.

Uroczystą galę rozdania Orłów Wprost województwa świętokrzyskiego rozpoczęła debata dotycząca rozwoju gospodarczego Kielc i regionu na bazie jednej z kluczowych gałęzi gospodarki, czyli branży budowlanej. Dyskusja dotyczyła m.in. potrzeby rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

Oprócz wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renaty Janik udział w dyskusji wzięli: Konrad Śmierzyński, prezes zarządu i współwłaściciel TERA GROUP Pracownia Architektoniczna, Grzegorz Kowalski, prezes zarządu Grupy MAC (która razem z TRAKT INVEST współtworzy Grupę Kapitałową), a także Kamil Suchański przedstawiciel biznesu, radny miasta Kielce.

Konrad Śmierzyński (z prawej), Renata Janik (pośrodku) i Kamil Suchański

Rewitalizacja w Kielcach

Dyskusję rozpoczęło pytanie o wyzwania związane z planowaniem przestrzennym oraz możliwość pogodzenia potrzeb społecznych z rozwojem gospodarczym. Ważną częścią tego planowania jest rewitalizacja i zmiany w przepisach, które mają ją usprawnić.

– Szykuje się dosyć duża fala zmian w podejściu do urbanistyki, można powiedzieć, że jesteśmy dziś w takiej sytuacji, że możemy na nowo tworzyć miasto. Uważam, że należałoby podejść do tematu od nowa i zastanowić się, czym tak naprawdę jest urbanistyka. Jest to nauka, o zagospodarowaniu czasu. Musimy nauczyć się zagospodarowywać przestrzeń z myślą o użytkownikach, którzy przyjdą, jak nas już nie będzie – powiedział Konrad Śmierzyński.

– Kielce nie mają już czasu na to, by czekać z podjęciem decyzji o tym, czy realizować na terenie miasta inwestycje typu smart city. Efekty tych inwestycji będą widoczne w kolejnych latach, nasze dzieci będą z nich korzystać. Dlatego dzisiaj odważnie podchodzimy do tego tematu – powiedział Grzegorz Kowalski.

Grzegorz Kowalski, grupa MAC

– Zarząd województwa świętokrzyskiego przygotował najlepszy program, program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Są to środki, jakich województwo świętokrzyskie jeszcze nie otrzymało. One mogą zostać przeznaczone m.in. na rewitalizację. Projekty rewitalizacyjne w poprzedniej perspektywie cieszyły się ogromną popularnością, ale projekty rewitalizacyjne są dla nas istotne nie tylko ze względu na poprawę infrastruktury, bo w tych projektach najważniejszy jest człowiek. Czynimy starania aby podnieść jakość życia naszych mieszkańców, przygotowaliśmy program oceniany jako najlepszy w kraju – powiedziała wicemarszałek Renata Janik.

Planowanie przestrzenne

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na problem braku planów zagospodarowania przestrzennego, co nieraz prowadzi do konfliktów pomiędzy developerami a osobami zamieszkującymi okolicę, w której planowana jest nowa inwestycja.

– Kielce mają problem z planowaniem przestrzennym, i to poważny. I to nie chodzi o to, żeby te plany tworzyć na nowo, ich po prostu nie ma. Ustawa poniekąd je wymusi, ja jestem zwolennikiem tworzenia takich planów. Gdybyśmy to raz uregulowali, choćby ogólnym planem, unikniemy niepotrzebnych napięć – powiedział Kamil Suchański.

Plany zagospodarowania przestrzennego, razem z projektami rewitalizacyjnymi i społecznymi to element szerszej polityki rozwoju regionu.

– Wiele się tego dzieje, jesteśmy przygotowani na demografię, w której mamy coraz więcej seniorów. Dlatego bardzo ważne jest przygotowanie naszych miast i miasteczek do tego, aby tętniły życiem. To wszystko jest możliwe, środki są, dobre pomysły są, specjaliści są. Myślę, że dystans pomiędzy naszym miastem a innymi miastami wojewódzkimi będzie się tylko zmniejszał.

– Jeżeli dobrze wymyślimy plan, zagospodarujemy plan i będziemy mieli chęci, to wszystko samo dalej pójdzie. Inwestorzy chcą inwestować w województwie, mieliśmy pomysł na ściągnięcie dużych korporacji do budynków biurowych, żeby nadać życie przestrzeni, o której rozmawiamy, żeby młodzi ludzie nie chcieli stąd wyjeżdżać. Jeśli razem jesteśmy w stanie rozmawiać o tworzeniu planów zagospodarowania czy rewitalizacji terenów, to ja chcę tutaj dalej zostać – powiedział Konrad Śmierzyński.

Źródło: Wprost