Elektrownia jądrowa na Pomorzu. Urząd ogłosił dwa przetargi

Elektrownia jądrowa na Pomorzu. Urząd ogłosił dwa przetargi

Elektrownia jądrowa
Elektrownia jądrowa Źródło: Fotolia / fot. wlad074
Urząd Morski w Gdyni ogłosił dwa przetargi związane z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu.

Urząd Morski w Gdyni ogłosił dwa przetargi związane z budową konstrukcji morskiej do rozładunku, będącej elementem infrastruktury towarzyszącej pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej na Pomorzu. Jak poinformowano w poniedziałek, pierwsze z postępowań dotyczy opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Raport zostanie opracowany w pełnym zakresie, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Badania ekologiczne

Barbara Olczyk, zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Inwestycyjnych, zapewniła, że urząd dysponuje częściowymi danymi potrzebnymi do uzyskania decyzji środowiskowej. Jednakże konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji siedlisk i gatunków chronionych, jak również badań ptaków lądowych.

Czas realizacji całego zamówienia wyniesie sześć miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. Drugie postępowanie dotyczy opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zakres tego opracowania obejmuje projekt ażurowego pomostu o długości około kilometra do rozładunku ładunków ponadnormatywnych i wielkotonażowych, niezbędnych do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej, a także fragmentu drogi technicznej.

Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, wyjaśniła, że wykonawca wyłoniony w ramach tego postępowania opracuje koncepcję realizacyjną, analizując warunki hydrodynamiczne i ruch rumowiska, oraz przeprowadzi analizę nawigacyjną z symulacją podejścia jednostki pływającej do MOLF (Marine Off-Loading Facility, konstrukcji morskiej do rozładunku).

Dodatkowo, przeprowadzone zostaną analizy możliwości wystąpienia zagrożenia powodziowego oraz określona zostanie minimalna rzędna pomostu względem poziomu morza. Opracowanie zawierać będzie również propozycje programu monitorowania zmian brzegowych po wybudowaniu MOLF i ewentualnych środków łagodzących negatywne zmiany w linii brzegowej.

Przygotowania do budowy elektrowni

Olczyk zaznaczyła, że w obu przetargach otwarcie ofert nastąpiło – w przypadku raportu o oddziaływaniu na środowisko na początku lutego, a w przypadku dokumentacji projektowej – 8 marca br. Obecnie trwają prace komisji przetargowych, zmierzające do wyboru wykonawców obu zadań.

Konstrukcja, której oddanie do użytku planuje się w 2028 roku, umożliwi transport największych elementów do budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo drogą morską. Inwestycja jest realizowana na podstawie uchwalonego w czerwcu 2023 roku Programu Wieloletniego, który zapewnia finansowanie kluczowych inwestycji na Pomorzu, towarzyszących strategicznym projektom energetycznym.

Czytaj też:
Powstanie elektrownia jądrowa na Księżycu? To wspólne plany Rosji i Chin
Czytaj też:
Wiceminister klimatu: „ceny prądu nie wystrzelą”. Podwyżki są jednak nieuniknione