Spadną ceny owoców?

Spadną ceny owoców?

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Eksperci z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) spodziewają się niższych cen detalicznych owoców i ich przetworów w 2008 roku.

"Obniżą się średnie ceny detaliczne owoców i ich przetworów, a nie zmienią się znacznie średnie ceny detaliczne produktów warzywnictwa" - napisano w raporcie.

Ceny skupu większości owoców, zdaniem IERiGŻ, nie powinny być niższe od średnich z lat 2005-2007. Zagwarantuje to opłacalność produkcji. Opłacalna pozostanie także produkcja większości warzyw.

Instytut szacuje, że zbiory owoców w 2008 roku przekroczą 3 mln ton. "Najbardziej zwiększy się produkcja owoców z drzew" - napisano. Zbiory warzyw gruntowych mogą być nieznacznie niższe niż w 2007 roku.

Spodziewany spadek cen importowych zadecydować może o zwiększeniu importu owoców południowych i ich przetworów. Obniży się natomiast import owoców strefy umiarkowanej i ich przetworów. Zdaniem ekspertów, utrzyma się tendencja wzrostowa w imporcie większości produktów warzywnych.

nd, pap

 

 3

Czytaj także