Słowacja: korony będą wymieniane na euro 30:1

Słowacja: korony będą wymieniane na euro 30:1

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ustaleniem kursy wymiany korony słowackiej na euro zakończył się we wtorek długi proces przyjmowania Słowacji do strefy euro. Słowacja jako 16. kraj przyjmie wspólną walutę od 1 stycznia 2009 roku.

 

Obradujący w Brukseli ministrowie finansów państw Unii Europejskiej ustalili ostateczny kurs wymiany 30,126 koron za 1 euro - podało francuskie przewodnictwo w UE.

Słowacja będzie pierwszym krajem Europy Wschodniej, w którym narodową walutę zastąpi euro, i czwartym z nowych krajów członkowskich: po Słowenii, Cyprze i Malcie. To polityczny sukces premiera Roberto Fico, który wejście do strefy euro uczynił priorytetem swojego rządu.

W maju Komisja Europejska uznała, że Słowacja spełniła opisane w traktacie z Maastricht warunki konwergencji. Zgodnie z nimi, by wejść do strefy euro, każde państwo musi m.in. mieć deficyt finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB oraz inflację nie wyższą niż o 1,5 pkt. proc. od średniej stopy inflacji w trzech krajach UE, gdzie była ona najniższa.

Choć Słowacja spełniła kryterium inflacyjne, w swojej opinii Europejski Bank Centralny nie krył "poważnych obaw" wobec wysokiego tempa inflacji w tym kraju. Mimo to 19 czerwca zebrani na szczycie w Brukseli szefowie państw i rządów UE jednomyślnie zaakceptowali rozszerzenie strefy euro o Słowację.

Przez pierwsze 16 dni przyszłego roku na Słowacji utrzymany zostanie równoległy obieg koron i euro, ale w sklepach klientom wydawane będą tylko banknoty i monety euro. Do końca 2009 roku korony będzie można swobodnie wymieniać na euro w bankach komercyjnych, natomiast później tylko w placówkach centralnego Banku Narodowego Słowacji.

Podobnie jak inne państwa strefy euro, Słowacja bije własne monety euro. Nominały 1 i 2 euro mają na rewersie słowacki herbowy podwójny krzyż, monety 10, 20 i 50 centów widok zamku w Bratysławie, zaś jedno-, dwu- i pięciocentówki tatrzański szczyt Krywań.

nd, ab, pap