Za mało kontroli materiałów budowlanych

Za mało kontroli materiałów budowlanych

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego (WINB) zbyt rzadko przeprowadzały w przeszłości kontrole wyrobów budowlanych i ich producentów - wynika z raportu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli.

Od sierpnia 2007 r. do stycznia 2008 roku NIK na zlecenie sejmowej Komisji Infrastruktury przeprowadziła kontrolę m.in. organów nadzoru budowlanego i  celnych.

Izba sprawdzała m.in. wyniki działalności 10 WINB, które przeprowadziły u  producentów i sprzedawców ok. 4,3 tys. kontroli wyrobów budowlanych.

Kontrole przeprowadzone przez WINB ujawniły nieprawidłowości w 3,6 tys. spośród 10,5 tys. wyrobów budowlanych (34,4 proc.). Jak wynika z raportu NIK, w wielu przypadkach, po stwierdzeniu nieprawidłowości inspektorzy WINB odstępowali od nałożenia kar.

Kontroli podlegały również urzędy celne, które mają przeciwdziałać próbom wwiezienia do Polski wyrobów bez wymaganych atestów i pozwoleń. W opinii NIK, współpraca organów nadzoru budowlanego i organów celnych z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest niewystarczająca i nie sprzyja kontroli wyrobów budowlanych.

Urzędnicy NIK postulują w raporcie zmianę polskiego prawa, regulującego zasady wprowadzania do obrotu materiałów budowlanych, które nie jest egzekwowane.

Raport ujawnia, że nikt wcześniej nie zagwarantował inspektorom nadzoru budowlanego możliwości właściwego zabezpieczania dowodów, tzn. wadliwych lub  podejrzanych wyrobów budowlanych. W praktyce takie zmiany w ustawie oznaczałyby, że kontroler mógłby np. dokonać "zakupu kontrolowanego". Do takiej propozycji skłania się minister infrastruktury - informuje NIK.

Kontrolerzy NIK postulują też zmianę ustawy o wyrobach budowlanych tak, aby  obowiązek przeprowadzenia i opłacenia badań zakwestionowanych wyrobów budowlanych leżał po stronie dystrybutora, a nie Skarbu Państwa.

NIK proponuje też utworzenie rejestru producentów materiałów budowlanych.

Od maja 2004 roku obowiązuje w Polsce ustawa o wyrobach budowlanych, która określa zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasady kontroli podczas wprowadzonych ich do obrotu oraz zasady działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie. Ta ustawa daje prawo do przeprowadzania kontroli obrotu materiałami budowlanymi w Polsce.

nd, pap

 1

Czytaj także