MF nie przygotowuje autopoprawki do projektu budżetu

MF nie przygotowuje autopoprawki do projektu budżetu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rząd nie planuje na razie zmian założeń makroekonomicznych na 2009 r. ani nie przygotowuje autopoprawki do projektu przyszłorocznej ustawy budżetowej w tym zakresie - powiedziała wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska.

Zajdel-Kurowska odniosła się w ten sposób do informacji, że agencja ratingowa Standard & Poor's zmieniła perspektywę ratingu zadłużenia długoterminowego Polski w walucie zagranicznej do stabilnej z pozytywnej.

"Biorąc pod uwagę raporty, które w ostatnich dniach były publikowane, że nas czeka jakieś bardzo gwałtowne spowolnienie koniunktury, że Polska jest krajem niestabilnym finansowo (...), to uważam za bardzo dobrą wiadomość, która pokazuje, że nasz rating jest stabilny w świetle tego, co się dzieje ogólnie na  świecie" - powiedziała wiceminister.

"Biorąc pod uwagę bilans ryzyk, to stabilna perspektywa pokazuje, że Polska ma silne i stabilne fundamenty gospodarcze" - oceniła Zajdel-Kurowska. Dodała, że informację z S&P odbiera "bardzo pozytywnie".

"Absolutnie nie jest to żaden argument za korektą założeń makro do projektu ustawy budżetowej" - powiedziała. Zapewniła, że rząd nie pracuje nad autopoprawką do projektu ustawy budżetowej zmieniającą założenia makroekonomiczne.

Według wiceminister, zmiana nastawiania w ratingu może być wynikiem zwiększonego deficytu na rachunku obrotów bieżących i niższego wzrostu gospodarczego niż w dwóch ostatnich latach.

Zajdel-Kurowska poinformowała ponadto, że resort "bardzo intensywnie" pracuje nad założeniami prognoz makroekonomicznych.

"Na początku listopada zostaną przedstawione prognozy Komisji Europejskiej dla wszystkich krajów członkowskich i będziemy patrzeć, jak wygląda ta ocena. We  wrześniu, gdy była przedstawiona wstępna prognoza KE, Polska była jedynym krajem, któremu podniesiono prognozę wzrostu gospodarczego na rok bieżący, podczas gdy wszystkim obniżono" - dodała.

Zdaniem wiceminister, resort finansów czeka na prognozy KE i będzie je brał pod uwagę przy konstruowaniu własnych prognoz.

Wiceminister dodała, że podczas wtorkowego posiedzenia rządu Rada Ministrów zajmie się nie tylko harmonogramem dojścia Polski do euro, ale także projektem ustawy o gwarancjach rządowych, które miałyby objąć m.in. pożyczki międzybankowe.

Zajdel-Kurowska poinformowała, że obecnie na forum UE trwają prace zmierzające do wypracowania jednego modelu gwarancji dla rynku międzybankowego. Wspólnota chce wprowadzić w miarę zharmonizowany system opłat za udzielone gwarancje, aby jeden rząd nie był bardziej konkurencyjny od drugiego.

ND, PAP