Budżet stolicy na 2009 r. - planowany 2,5 mld zł deficyt

Budżet stolicy na 2009 r. - planowany 2,5 mld zł deficyt

Dodano:   /  Zmieniono: 
W 2009 r. do kasy Warszawy wpłynie 10,2 mld zł (w 2008 r. 9,8 mld zł), a wydatki wyniosą 12,5 mld zł (w 2008 r. 11 mld zł) - poinformował stołeczny Ratusz. Planowany deficyt przekroczy 2,5 mld zł.

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz przekazała Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miasta -  poinformował Marcin Ochmański z wydziału prasowego urzędu miasta.

Na 3 tys. stron zaprezentowano planowane dochody miasta, przewidziane do  realizacji wydatki bieżące oraz Wieloletni Program Inwestycyjny obejmujący lata 2009-2013 zawierający ponad 1 tys. zadań.

W budżecie Miasta największy udział stanowią środki finansowe przeznaczone na: transport i łączność (29,19 proc.), oświatę i wychowanie (17,34 proc.) oraz  gospodarkę mieszkaniową (8,95 proc.).

Projekt budżetu zakłada, że w 2009 r. do miejskiej kasy wpłynie o 900 mln zł  mniej, niż wcześniej szacowano. Jak podaje Ratusz jest to skutek ulgi rodzinnej i malejących wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto stolica będzie musiała zapłacić ponad 1 mld zł tzw. janosikowego, czyli oddać część swoich dochodów do budżetu państwa na rzecz najbiedniejszych miejscowości.

W roku 2009 na inwestycje miasto przeznaczy 31 mld zł, co oznacza przyrost w  stosunku do 2008 roku o 24,2 proc.

Największe kwotowo inwestycje roku 2009 to: budowa Trasy Mostu Północnego -  369 mln zł, modernizacja i rozbudowa stadionu Legii - 252 mln zł, budowa Centrum Nauki Kopernik - 205 mln zł, przebudowa ul. Modlińskiej od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta - 100 mln zł, budowa obwodnicy śródmiejskiej od  Ronda Wiatraczna do Ronda Żaba - 84,5 mln zł, modernizacja Al. Jerozolimskich od  Ronda Zesłańców Syberyjskich do ul. Łopuszańskiej - 62 mln zł.

Kwota uwzględniona w projekcie budżetu miasta na 2009 rok przeznaczona do  dyspozycji dzielnic wynosi 4,8 mld zł. W 18 załącznikach dzielnicowych przedstawiono źródła środków przekazywanych do dyspozycji zarządów dzielnic wraz z ich wymiarem finansowym oraz zadania bieżące i inwestycyjne przewidziane do  realizacji na terenie każdej z dzielnic.

Znaczna część programu inwestycyjnego jak i deficytu będzie finansowana z  kredytów i środków pochodzących z emisji obligacji.

ND, PAP

 0

Czytaj także