Prezes NBP nt. inflacji

Prezes NBP nt. inflacji

Dodano:   /  Zmieniono: 
Silniejsze niż oczekiwano spowolnienie w gospodarce światowej i obniżenie tempa krajowego wzrostu gospodarczego będzie sprzyjać obniżaniu inflacji w Polsce - powiedział prezes NBP Sławomir Skrzypek na konferencji po posiedzeniu RPP.

Jak podkreślił, w październiku roczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w  Polsce ponownie obniżyło się (do 4,2 proc.), choć pozostało powyżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc.

Do utrzymania się inflacji na podwyższonym poziomie przyczynił się dalszy wzrost cen nośników energii oraz znacznej części usług, w tym przede wszystkim usług związanych z użytkowaniem mieszkania.

Skrzypek dodał jednocześnie, że w średnim okresie silniejsze niż dotąd oczekiwano spowolnienie wzrostu w gospodarce światowej - w szczególności recesja u głównych partnerów handlowych Polski - i w konsekwencji obniżenie tempa krajowego wzrostu gospodarczego będzie oddziaływać w kierunku obniżenia inflacji w Polsce.

"Obniżająca się dynamika PKB i związane z tym ograniczenie popytu na pracę, a  także pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstw przyczyni się do  osłabienia presji płacowej, a tym samym presji inflacyjnej" - powiedział prezes NBP.

Dodał, że w tym samym kierunku będzie oddziaływać zaostrzenie warunków przyznawania kredytów przez banki. Czynnikami opóźniającymi proces obniżania się inflacji mogą być - obok wysokiego rocznego tempa wzrostu cen kontrolowanych -  rosnące ceny niektórych usług, co częściowo może wynikać ze wzrostu cen nośników energii.

Jego zdaniem, decyzje Rady w nadchodzących miesiącach będą uwzględniać napływające informacje dotyczące perspektyw wzrostu gospodarczego i inflacji w  Polsce i na świecie. Czynnikiem sprzyjającym łagodzeniu polityki pieniężnej może być zachowanie dyscypliny sektora finansów publicznych.

"Rada będzie analizowała wpływ zmian sytuacji na krajowym rynku międzybankowym na działanie mechanizmu transmisji polityki pieniężnej w Polsce" - powiedział prezes NBP.

Podkreślił, że Rada podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, że przystąpienie Polski do mechanizmu kursowego ERM II i strefy euro powinno nastąpić w  najbliższym możliwym terminie, po uzyskaniu koniecznego poparcia politycznego dla zmian m.in. w konstytucji RP.

ND, PAP

Na zakończonym w środę posiedzeniu RPP obniżyła stopy procentowe o 25 pkt bazowych. Na pytanie dziennikarzy, czy będą potrzebne kolejne cięcia stóp procentowych, prezes NBP odpowiedział, że RPP nie przedstawia "przyszłej ścieżki stóp procentowych".

 0

Czytaj także