Unia zaniepokojona chwiejnością walut

Unia zaniepokojona chwiejnością walut

Dodano:   /  Zmieniono: 
photos.com 
Pytany o ewentualny plan pomocy dla Polski w odpowiedzi na słabnący kurs złotego, komisarz UE ds. gospodarczych i walutowych Joaquin Almunia wyraził zaniepokojenie chwiejnością kursów walut w krajach Europy Środkowowschodniej.

"Ja też jestem zaniepokojony chwiejnością kursów walutowych w niektórych krajach członkowskich" - - powiedział Almunia na konferencji prasowej.

Wskazał przy tym, że Polska i inne kraje świadomie same zdecydowały się na płynny kurs swoich walut, choć Komisja Europejska przestrzegała przed ryzykiem negatywnych konsekwencji takiego systemu.

"Od pięciu lat rozmawialiśmy o tym z władzami Polski, Czech i innych krajów. One dawały nam długą listę argumentów za płynnym kursem, my byliśmy bardziej ostrożni" - powiedział Almunia.

Jego zdaniem, do osłabienia walut nowych krajów członkowskich UE przyczyniły się niektóre publiczne wypowiedzi. "Apeluję do władz gospodarczych, finansowych i monetarnych, by były ostrożne w publicznych wypowiedziach, bo rynki są nerwowe" - powiedział komisarz, przestrzegając przed konsekwencjami nieodpowiedzialnych oświadczeń polityków.

pap, keb

 "Efekt motyla - o kryzysie z innej strony