Ogromna strata kwartalna Fannie Mae

Ogromna strata kwartalna Fannie Mae

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fannie Mae, jedna z dwóch znacjonalizowanych we wrześniu amerykańskich instytucji gwarantujących kredyty hipoteczne, poniosła w ubiegłym roku blisko 60 mld dol. strat i wystąpiła do rządu o pomoc w wysokości co najmniej 15 mld dol.

Tylko w ostatnich trzech miesiącach 2008 r. spółka straciła 25,2 mld dol., co  stanowiło jej szóstą z rzędu kwartalną stratę. Był to skutek rosnącej liczby niespłacanych kredytów oraz zawirowań na rynku opartych o pożyczki hipoteczne instrumentów finansowych.

Wartość netto waszyngtońskiej instytucji, tzn. różnica między wartością jej aktywów i zobowiązań, spadła na koniec grudnia poniżej zera.

Przejmując jesienią ubiegłego roku kontrolę nad Fannie Mae i bliźniaczą spółką Freddie Mac, amerykański rząd ustanowił specjalną linię kredytową o  wartości 200 mld dol., z której pochodziły będą środki na ich wsparcie. Fannie Mae dotychczas z niej nie korzystała, natomiast Freddie Mac otrzymał już blisko 14 mld dol. i przypuszczalnie będzie potrzebował kolejnych 35 mld dol.

Freddie Mac i Fannie Mae posiadają lub gwarantują 31 mln kredytów hipotecznych o łącznej wartości 5,5 bln dol., co stanowi około połowy amerykańskiego rynku takich pożyczek.

ND, PAP

 0

Czytaj także