W 2008 roku PKB wyniósł 1 271,7 mld zł

W 2008 roku PKB wyniósł 1 271,7 mld zł

Dodano:   /  Zmieniono: 
Według wstępnego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2008 r. wyniosła 1 271,7 mld zł - poinformował w piątek w komunikacie Główny Urząd Statystyczny.

Jak wyjaśnia GUS wartość produktu krajowego brutto służy do określenia przez Ministra Finansów kwoty i relacji do PKB państwowego długu publicznego i długu Skarbu Państwa.

Ponadto na podstawie tych danych MF może określić kwoty niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym udzielonych przez Skarb Państwa.

Dane o wartości PKB mogą także posłużyć resortowi finansów do ewentualnego wszczęcia procedur ostrożnościowych i sanacyjnych w odniesieniu do budżetu państwa przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

W kwietniu GUS zrewidował swoje poprzednie szacunki dotyczące procentowego wzrostu PKB Polski w 2008 r. Wyniósł on 4,9 proc. wobec wcześniej prognozowanych 4,8 proc. Zmiana wynikała z dokonanej przez urząd rewizji danych za czwarty kwartał 2008 r., z 2,9 proc. na 3,0 proc.

Zgodnie z danymi GUS dynamika produktu krajowego brutto w roku 2004 wyniosła 5,3 proc., w 2005 - 3,6 proc., w 2006 - 6,2 proc., 2007 - 6,7 proc., 2008 - 4,9 proc.

pap, keb
 0

Czytaj także