Chińczycy zaskarżyli przetarg na metro

Chińczycy zaskarżyli przetarg na metro

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafiła druga skarga na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie wyboru wykonawcy II linii metra w stolicy. Złożyła ją firma China Overseas Engineering Group (Covec), która w przetargu złożyła drugą pod względem ceny ofertę. Wcześniej decyzję KIO zaskarżył Mostostal Warszawa.

Przetarg na budowę centralnego odcinka II linii podziemnej kolejki w Warszawie rozstrzygnięto 29 kwietnia. Wygrało go konsorcjum, w którego skład wchodzą włoska firma Astaldi, turecka Gulermak oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. Konsorcjum złożyło ofertę najtańszą, opiewającą na 4,1 mld zł brutto.

Od decyzji komisji przetargowej Metra Warszawskiego odwołały się dwa konsorcja, które złożyły drugą i trzecią pod względem ceny oferty - Covec, opiewającą na prawie 4,5 mld zł oraz Mostostal Warszawa - prawie 5 mld zł. Komisja odwołania oddaliła 18 maja, a obie firmy skierowały sprawę do Krajowej Izby Odwoławczej. Ta oddaliła odwołania 10 lipca, uznając zgłaszane zastrzeżenia do procedury przetargowej za niezasadne.

Zwycięskiej ofercie odwołujący się zarzucali m.in. wniesienie wadliwego wadium i rażąco niską cenę, a miastu - zaniechanie żądania wyjaśnień w tej sprawie. Mostostal Warszawa uznał ponadto, że warunków przetargu nie spełnia również oferta chińska, gdyż - w ocenie tej firmy - promesy bankowe przedstawione przez Covec nie potwierdzają jego zdolności kredytowej.

Po ogłoszeniu wyroku przez KIO miasto może podpisać umowę z wybranym w przetargu wykonawcą, jednak przedstawiciele Ratusza, mówili, że nastąpi to dopiero po rozpatrzeniu sprawy przez sąd, bo miasto nie chce stracić w oczach inwestorów. Ponadto, gdyby po podpisaniu umowy z Astaldi sąd uznał skierowane do niego skargi za zasadne, konieczne byłoby zerwanie kontraktu, co mogłoby wiązać się z wysokim odszkodowaniem dla tej firmy.

Covec skierował skargę do sądu w czwartek późnym wieczorem. Mostostal Warszawa zrobił to 24 lipca. Rzecznik Metra Warszawskiego Krzysztof Malawko mówił wówczas, że według ustawy Prawo zamówień publicznych sąd ma 31 dni na rozpatrzenie sprawy. Zaznaczył jednak, że nie jest to termin obligatoryjny i procedura może się przedłużyć.

Centralny odcinek drugiej linii metra będzie miał długość 6,1 km - od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego. Będzie 7 stacji: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat, Powiśle, Stadion i Dworzec Wileński. Zakończenie budowy tego odcinka planowane jest na rok 2013 lub 2014.

pap, keb

+
 2

Czytaj także