Korupcja kosztuje świat 1,6 biliona dolarów rocznie

Korupcja kosztuje świat 1,6 biliona dolarów rocznie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Według Organizacji Narodów Zjednoczonych korupcja panująca w światowej polityce kosztuje gospodarkę ok. 1,6 biliona dolarów rocznie. Te pieniądze najczęściej są prane lub trafiają do działających w szarej strefie funduszy.
Eksperci ONZ i Banku Światowego chcą nakłonić rządy do większej przejrzystości w finansach i do wypracowania skuteczniejszych sposobów do walki z korupcją. Ta pierwsza organizacja chce, by niezależni eksperci mogli kontrolować finanse państw, co ma zmniejszyć skalę korupcji. Taki pomysł nie podoba się jednak Chinom, Rosji oraz Iranowi. Specjaliści ONZ uważają również, że należałoby śledzić przepływy pieniędzy pomiędzy poszczególnymi krajami. W tej kwestii zgody nie chcą wyrazić kraje będące rajami podatkowymi.

TVN CNBC Biznes, arb