GUS: Niewielka poprawa koniunktury w budownictwie w styczniu

GUS: Niewielka poprawa koniunktury w budownictwie w styczniu

Dodano:   /  Zmieniono: 
W styczniu 2010 r. wskaźnik koniunktury w budownictwie wzrósł o 1 pkt do poziomu minus 15 pkt - wynika z badania GUS. "W styczniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 15 (w grudniu minus 16). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 28 proc. (w grudniu odpowiednio 12 proc. i 28 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisał GUS w komunikacie.
W badaniu odnotowano spadek portfela zamówień, prognozy na nadchodzące trzy miesiące są pesymistyczne, choć widoczna jest poprawa w porównaniu z badaniem grudniowym. "Przedsiębiorcy odnotowują dalszy spadek portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Przewidywania w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są również niekorzystne, choć lepsze od formułowanych w grudniu. Spośród badanych przedsiębiorstw 22 proc. planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą (przed rokiem 18 proc.). Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się, że spadek portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym może być nieco mniejszy niż przewidywano w ubiegłym miesiącu" - napisano.

Oceny sytuacji finansowej i jej perspektyw pogorszyły się w porównaniu z grudniem, jednocześnie skala zwolnień może być mniejsza niż wynikało z badania grudniowego. "Zarówno oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano - montażowych, jak i jej prognozy są niekorzystne, gorsze od sygnalizowanych w grudniu. Utrzymują się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Planowane ograniczenie zatrudnienia może być mniejsze od prognozowanego w ubiegłym miesiącu. Możliwy jest wolniejszy niż przewidywano przed miesiącem spadek cen realizacji robót budowlano-montażowych" - napisano.

PAP, dar