PKB Wielkiej Brytanii rośnie wolniej niż się spodziewano

PKB Wielkiej Brytanii rośnie wolniej niż się spodziewano

Dodano:   /  Zmieniono: 
Nowo utworzone biuro ds. odpowiedzialnej polityki budżetowej w pierwszym raporcie ogłosiło prognozę PKB dla brytyjskiej gospodarki za 2011 r. na poziomie 2,6 proc. wobec 1,3 proc. za 2010 r. Jest to o 0,9 pkt. proc. poniżej ostatniej prognozy ministra finansów Alistaira Darlinga z końca marca ogłoszonej z okazji przedstawienia budżetu na obecny rok obrachunkowy 2010-11. W swych prognozach na 2011 r. Darling przewidywał przyrost PKB na 3,5 proc.
Za 2012 r. OBR spodziewa się PKB w wysokości 2,8 proc., zaś w 2013 r. 2,6 proc. Dynamika wzrostu wyhamuje w 2013 r. w reakcji na zmiany demograficzne. Strukturalny deficyt budżetu ma się obniżyć ze 156,1 mld funtów w obecnym roku finansowym do 71 mld funtów w roku 2014-15.

Prognoza inflacji zakłada, iż w krótkim okresie jej poziom przewyższy 3 proc., a cel inflacyjny ustalony przez resort finansów na 2 proc. osiągnie dopiero w 2011 r. Szczytowym punktem bezrobocia osiągniętym w 2011 r. będzie 8,1 proc. wobec 7,6 proc. w tym roku. W latach 2011-2014 stopa bezrobocia będzie się stopniowo obniżać w stronę 6,3 proc.

Konserwatyści zarzucali poprzedniemu rządowi Partii Pracy, że jego prognozy są zbyt optymistyczne. Poprzedni minister finansów Alistair Darling bronił swoich prognoz tłumacząc, iż nie uwzględniały pogorszenia kondycji eurostrefy. Wskazał też, iż potrzeby finansowe rządu faktycznie okazały się niższe niż przewidywał rząd. 22 czerwca minister finansów George Osborne przedstawi minibudżet przewidujący cięcia wydatków i nowe podatki, w tym najprawdopodobniej zwyżkę stawki podatku VAT z obecnej 17,5 proc.

PAP, arb
 0

Czytaj także