Bielecki: PKB w 2011 roku wzrośnie o 4 procent

Bielecki: PKB w 2011 roku wzrośnie o 4 procent

Dodano:   /  Zmieniono: 
Jan Krzysztof Bielecki (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
W 2011 r. PKB Polski wzrośnie o ok. 4 proc. lub nawet więcej - zapowiedział szef Rady Gospodarczej przy premierze Jan Krzysztof Bielecki. Dodał, że deficyt sektora rządowego i samorządowego powinien wynieść ok. 5,5 proc. PKB.
Zdaniem byłego premiera w 2011 r. inwestycje w Polsce w sektorze prywatnym będą rosły. - Cykl inwestycyjny w sektorze prywatnym w Polsce jest krótki. Mamy 2-3 lata wzrostu inwestycji, a potem okres 2-3 lat, kiedy one prawie nie rosną. Po 2-3 latach spadku poziomu inwestycji ten rok będzie pierwszym, w którym inwestycje w sektorze prywatnym wzrosną - zaznaczył. Podkreślił też, że za wzrost gospodarczy w dużym stopniu odpowiadają fundusze unijne.

Bielecki zaznaczył, że konsolidacja finansów publicznych będzie kontynuowana w 2011 r., jeśli parlament zgodzi się na reformę finansów publicznych. Dodał, że zgodnie z planem UE i wymogami dotyczącymi konsolidacji finansów publicznych w związku z procedurą nadmiernego deficytu, Polska powinna osiągnąć deficyt budżetowy na poziomie 3 proc. do 2012 roku, a zgodnie z poglądem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, deficyt na takim poziomie powinien zostać osiągnięty w 2013 r. Podkreślił też, że ostatnia decyzja Rady Polityki Pieniężnej dotycząca stóp procentowych była bardzo dobra - dzięki niej inflacja będzie mogła być utrzymana w granicach celu NBP. - To jest nie więcej, niż 3,5 proc. - przekonywał.

Zgodnie z przygotowaną przez resort finansów ścieżką redukcji deficytu sektora finansów publicznych, ma on osiągnąć w tym roku 5,7 proc. PKB, 3,4 proc. w 2012 roku i 1,9 proc. w 2013 roku. Cel ten powinien zostać osiągnięty dzięki zapowiadanym zmianom w systemie emerytalnym oraz reformom. Rząd, w celu ograniczenia przyrostu długu publicznego i deficytu, zamierza zmienić system emerytalny. Zamiast 7,3 proc. składki do Otwartych Funduszy Emerytalnych ma trafiać 2,3 proc. Pozostałe 5 proc. będzie księgowane na indywidualnych kontach osobistych w ZUS.

PAP, arb

 0

Czytaj także