Małopolska koniunktura ma się coraz lepiej

Małopolska koniunktura ma się coraz lepiej

Dodano:   /  Zmieniono: 
Poprawia się kondycja finansowa przedsiębiorstw w Małopolsce a aktywność gospodarcza w regionie powróciła do stanu sprzed wybuchu kryzysu - ocenia w najnowszym raporcie Małopolskie Obserwatorium Gospodarki (MOG).
W raporcie zwrócono uwagę, że Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) dla województwa małopolskiego (narzędzie krótkookresowego prognozowania koniunktury gospodarczej - przyp. PAP) odnotowuje wzrost, co pozwala spoglądać z optymizmem na przyszłą sytuację gospodarczą regionu.

Z końcem poprzedniego roku poziom WWK dla Małopolski osiągnął wartość zbliżoną do  wartości z II kwartału 2007 roku, kiedy gospodarka wkraczała w fazę dynamicznego rozwoju. Po okresie spowolnienia gospodarczego, trwającego od połowy 2007 roku do końca pierwszego kwartału 2009 roku, wartość wskaźnika ulegała systematycznej poprawie. Zdaniem autorów raportu, polepszenie sytuacji gospodarczej można tłumaczyć przede wszystkim poprawą kondycji finansowej przedsiębiorstw i wzrostem tempa napływu zamówień w sektorze przetwórczym.

Z drugiej strony - zaznaczono w raporcie - zauważalne jest jednak niewielkie pogorszenie wyrażonych przez menedżerów ocen rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju. Na koniec III kwartału 2010 województwo małopolskie osiągnęło nieco niższe notowania wskaźnika niż województwa śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie, a na poziomie wskaźnika dla województwa mazowieckiego. Jednak w stosunku do poprzedzającego kwartału tylko wskaźniki dla  Małopolski, Mazowsza i Wielkopolski utrzymały tendencję wzrostową. Natomiast wskaźnik dla Dolnego Śląska uległ załamaniu, a dla województwa śląskiego pozostał na  niezmienionym poziomie. Tempo poprawy wskaźnika dla Małopolski od początku 2009 roku zbliżone jest do tempa poprawy wskaźnika dla województwa mazowieckiego.

Małopolskie Obserwatorium Gospodarki to projekt o charakterze badawczym, realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Działalność tej instytucji koncentruje się na  prowadzeniu badań i analiz diagnozujących stan regionalnej gospodarki. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

pap, ps

 0

Czytaj także