Będą nowe opłaty dla przewoźników lotniczych?

Będą nowe opłaty dla przewoźników lotniczych?

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. Wikipedia)
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej od 2012 r. chce obniżyć opłatę terminalową liniom lotniczym latającym do polskich portów z ok. 1 tys. 52 zł w tym roku do 813 zł i podwyższyć opłatę za przelot samolotu przez naszą przestrzeń powietrzną z 39,46 euro do ok. 43 euro.
- Są to nasze propozycje na przyszły rok, które będą teraz konsultowane. Spotkały się one z przychylnością zarówno PLL LOT, jak i  portów - powiedział rzecznik PAŻP Grzegorz Hlebowicz.

Opłata terminalowa jest pobierana przez PAŻP od przewoźników za pomoc w lądowaniu lub starcie samolotu na wszystkich 11 lotniskach w Polsce (m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Bydgoszczy, Katowicach, Wrocławiu). W przyszłego roku, podobnie jak w tym, ma być ona taka sama dla wszystkich portów. Z kolei opłata trasowa, która jest pobierana od przewoźników za  przelot przez polską przestrzeń powietrzną, jest naliczana i pobierana przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej "Eurocontrol" w Brukseli.

Hlebowicz wyjaśnił, że w tym roku wszystkie agencje ruchu lotniczego w Europie oraz instytucje państwowe odpowiedzialne za  lotnictwo pracują nad propozycjami stawek opłat nawigacyjnych na kolejne lata. - Proces określania kosztów oraz ich konsultowania rozpoczął się wcześniej niż zwykle z uwagi na to, że  państwa europejskie podlegają nowym regulacjom Unii Europejskiej, odnoszącym się do Planu Skuteczności Działania na lata 2012-2014, który określał będzie kwestie kosztów oraz  cele w zakresie efektywności na kolejne trzy lata - powiedział. Dodał, że wzrost opłaty trasowej spowodowany jest dwoma czynnikami: rosnącym rynkiem przewozów lotniczych, zarówno rozpoczynających, jak i kończących się w Polsce oraz tranzytowych. Drugim powodem jest zmiana sposobu naliczania kosztów działania niektórych służb i usług PAŻP i  przesunięcie tych kosztów z opłaty terminalowej na opłatę trasową.

PAŻP podkreśla, że propozycja stawki trasowej jest jedną z  najniższych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. - Średnia jej wartość w Europie wynosi około 52 euro - powiedział Hlebowicz. Nowa opłata terminalowa na 2012 r. zacznie obowiązywać, jeśli zatwierdzi ją Urząd Lotnictwa Cywilnego.

pap, ps

 0

Czytaj także