G8: wysokie ceny blokują wzrost gospodarczy

G8: wysokie ceny blokują wzrost gospodarczy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. sxc.hu / Źródło: FreeImages.com
Przywódcy G8 zgodnie uznali, że uzdrowienie gospodarcze staje się bardziej "samopodtrzymujące się", chociaż wyższe ceny towarów są przeszkodą dla dalszego wzrostu gospodarczego. W komunikacie, który ma być ogłoszony na zakończenie szczytu w Deauville, a którego kopię zdobył Reuters, wskazano, że państwa europejskie, Stany Zjednoczone i Japonia uzgodniły, iż zapewnią, że ich finanse publiczne będą zrównoważone.
"Globalne uzdrowienie gospodarcze nabiera siły i staje się bardziej samopodtrzymujące. Jednak wewnętrzne i zewnętrzne nierównowagi wciąż niepokoją" - głosi komunikat.

"Znaczny wzrost cen towarów i ich nadmierna niestabilność są znaczącą przeszkodą dla uzdrowienia gospodarczego. W tym kontekście uzgodniliśmy, że będziemy się nadal koncentrować na działaniach, niezbędnych dla wzmocnienia równowagi finansów publicznych, wzmocnienia uzdrowienia gospodarczego i rozwoju zatrudnienia, by obniżyć ryzyko i zapewnić silny, trwały i zrównoważony wzrost, także przez reformy strukturalne" - głosi komunikat.

W dokumencie zawarto również zapewnienie, że Europa będzie nadal walczyć z kryzysem zadłużenia publicznego w niektórych krajach, Stany Zjednoczone przygotują "przejrzyste i wiarygodne średnioterminowe ramy konsolidacji fiskalnej", a władze Japonii, zapewniając środki na odbudowę zniszczeń, spowodowanych trzęsieniem ziemi i tsunami z 11 marca, zajmą się też kwestią równowagi finansów publicznych.

PAP, arb

+
 0

Czytaj także