URE dopuszcza firmy trzecie do gazociągu jamalskiego

URE dopuszcza firmy trzecie do gazociągu jamalskiego

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Prezes URE Marek Woszczyk zatwierdził zasady dostępu firm trzecich do polskiego odcinka gazociągu jamalskiego. - To krok w kierunku rozwoju konkurencji na polskim rynku gazu - oświadczył Woszczyk.
Wniosek w tej sprawie złożyła w czerwcu spółka Gaz-System, która jest operatorem polskiego odcinka gazociągu. Do URE przesłany został projekt instrukcji, w którym zawarte zostały m.in. zasady przyłączania do gazociągu, wymagania techniczne dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą, kryteria bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego oraz zasady współpracy pomiędzy operatorami systemów gazowych.

"To milowy krok"

Zdaniem Woszczyka, zatwierdzenie instrukcji pozwoli Gaz-Systemowi na świadczenie usług przesyłu na podstawie umów zawartych z nowymi użytkownikami polskiego odcinka gazociągu jamalskiego. - Rolą operatora jest zapewnienie na przejrzystych warunkach równego dostępu do usług przesyłowych. To może doprowadzić do zwiększenia liczby uczestników rynku. To dobry krok w kierunku rozwoju konkurencji na polskim rynku gazu - ocenił szef URE. Dodał, że zatwierdzenie instrukcji to milowy krok w liberalizacji polskiego rynku gazu.

Obecny na konferencji prezes Gaz-Systemu Jan Chadam podkreślił, że decyzja prezesa URE pozwoli spółce "w praktyce" pełnić rolę operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego i jednocześnie wypełnić oczekiwania Komisji Europejskiej, co do dostępu do wolnych mocy przesyłowych na tym gazociągu dla wszystkich zainteresowanych. Zaznaczył, że jest to element budowania konkurencyjnego rynku gazu.

Gaz-System umożliwi przydział dostępnej zdolności przesyłowej od 1 listopada 2011 r. do końca roku na podstawie wniosków przekazanych do operatora do 14 września tego roku. - To pierwszy okres. Natomiast ci klienci, którzy chcą się zgłosić na dłuższy okres, będą mogli złożyć wniosek do końca września - zaznaczył Chadam.

Wirtualny rewers już możliwy

Zdaniem Chadama, zatwierdzenie instrukcji pozwoli także na tzw. wirtualny rewers na gazociągu jamalskim. To możliwość odbioru gazu nie bezpośrednio od kontrahenta, ale z przeciwnego kierunku; w przypadku Polski oznaczałoby to możliwość odebrania zakupionego w Niemczech gazu z rosyjskich dostaw. - Dostarczenie do Polski oczywiście w sensie wirtualnym, ale tak naprawdę faktycznie zatrzymanie w systemie polskim, jeśli takie będą potrzeby, w tej chwili 2,3 mld metrów sześciennych gazu - zaznaczył.

Polskie prawo tworzy monopol

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, na terytorium Polski może działać tylko jeden operator sytemu przesyłowego gazowego. Jest on zobowiązany do opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej. Gaz-System jest strategiczną spółką polskiej gospodarki odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego na terenie Polski. Firma zarządza majątkiem o wartości ok. 5 mld zł, na który składają się głównie elementy systemu przesyłowego, m.in. ponad 9,7 tys. km gazociągów. Jest również właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy i eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

zew, PAP

 0

Czytaj także