Rząd obiecuje "schetynówki", w 2012 r. za 0,2 mld zł

Rząd obiecuje "schetynówki", w 2012 r. za 0,2 mld zł

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Rząd zdecydował o kontynuowaniu narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - poinformowało MSWiA. W ramach programu w latach 2012-2015 ma być sfinansowana modernizacja 13 tys. km dróg lokalnych.
Program ten zaproponowany został wcześniej na trzy lata - od 2009 r. do 2011 r. - przez ówczesnego szefa MSWiA Grzegorza Schetynę; stąd drogi wybudowane i przebudowane w ramach programu potocznie nazywane są "schetynówkami". Co roku z budżetu państwa na budowę lub przebudowę dróg lokalnych rząd przeznaczał około miliarda złotych, a drugie tyle dokładały samorządy. Celem programu jest taka przebudowa, budowa lub  remonty ważnych odcinków dróg lokalnych, aby zostały one połączone z  siecią dróg wojewódzkich i krajowych.

Lata 2012-2015

Jak poinformował resort spraw wewnętrznych, kolejny etap programu ma być realizowany w latach 2012-2015. Mechanizm działania ma być podobny jak w latach ubiegłych - jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa prac w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych. Dotychczasowy program zostanie zakończony w 2011 r. Dzięki niemu do  końca 2010 r. wyremontowano i zmodernizowano ponad 5,6 tys. km dróg lokalnych.

0,2 mld zł na 2012 r.

"Zgodnie z nowym programem, w 2012 r. rząd przekaże samorządom na  realizację zadań drogowych 200 mln zł, w latach 2013-2015 będzie to 3 mld zł - po miliard w każdym roku - co oznacza łączne dofinansowanie na  poziomie 3,2 mld zł. Samorządy chcące skorzystać z dotacji budżetowej będą musiały przeznaczyć środki własne na planowaną inwestycję infrastrukturalną. Finansowanie inwestycji drogowych w latach 2012–2015 będzie w następujących proporcjach: 30 proc. środki budżetowe i 70 proc. środki własne samorządów" - poinformował resort.

Szacunki resortu

MSWiA szacuje, że druga edycja programu pozwoli na przebudowę, budowę oraz remont ponad 13 tys. km dróg lokalnych do końca 2015 roku. W 2012 roku modernizacja i rozbudowa obejmie drogi lokalne o łącznej długości około 850 km. W kolejnych latach zadaniami programu powinno zostać objętych około 4 tys. 150 km dróg lokalnych każdego roku. Program ma być realizowany przez ministra spraw wewnętrznych i  administracji oraz wojewodów.

Rada Ministrów zmieniła także rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych, przedłożone przez szefa MSWiA.

zew, PAP

 0

Czytaj także