Ludzie zjadają więcej świń

Ludzie zjadają więcej świń

Dodano:   /  Zmieniono: 
Smacznego (fot. sxc.hu) Źródło:FreeImages.com
Na świecie zjada się coraz więcej wieprzowiny. Najszybciej w latach 2008-2010 rosła konsumpcja tego mięsa w Ameryce Południowej, ale mimo to ludność tego kontynentu nadal spożywa jej najmniej. Najwięcej wieprzowiny konsumują Europejczycy.
Spożycie wieprzowiny rośnie na wszystkich kontynentach, ale w niektórych krajach, w ciągu ostatnich lat nieznacznie się zmniejszyło. Dotyczy to np. Korei Południowej, Kanady i Stanów Zjednoczonych. W latach 1995-2010 najszybciej rosło spożycie wieprzowiny w Ameryce Południowej (o 5,7 proc. rocznie), ale w przeliczeniu na mieszkańca było nadal niskie - czytamy w raporcie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej "Światowy rynek wieprzowiny i drobiu na tle bilansu zbóż i pasz" autorstwa Grzegorza Dybowskiego i Danuty Rycombel.

Wieprzowinę lubią w Hongkongu...

Pod względem spożycia wieprzowiny na azjatyckim kontynencie przodował Hongkong. W latach 2008-2010 mieszkańcy tego miasta-państwa średnio w roku konsumowali 66,5 kg na osobę, czyli o 9 kg/osobę więcej niż w latach 2000-2003. W tym okresie w Chinach konsumpcja tego mięsa wzrosła o 4,7 kg (do 36,5 kg/osobę), a np. w Korei Płd. zmniejszyła się o 3,1 kg do 21,8 kg/osobę. Najmniej tego mięsa zjadali Japończycy - 19,5 kg/osobę.

W krajach WNP wzrost spożycia wieprzowiny był także relatywnie duży. Najwięcej zjadano jej na Białorusi, dwukrotnie więcej niż w Rosji i 2,5-krotnie więcej niż na Ukrainie. W latach 2008-2010 na Białorusi konsumowano średnio 44,8 kg tego mięsa na osobę, czyli o 12,9 kg/osobę więcej niż w latach 2000-2003. W Rosji w tym okresie spożycie wzrosło o 6,3 kg/osobę do 19,6 kg, a na Ukrainie o 4 kg do 17 kg na osobę rocznie.

...i w Unii

W Ameryce Płd. pod tym względem przoduje Chile, gdzie na jednego mieszkańca przypadło (w latach 2008-2010) średnio 22 kg tego mięsa na osobę. Było to o 4,3 kg więcej niż latach 2000-2003. O 4 kg w ciągu 10 lat (2000-2010) spadło spożycie wieprzowiny w Kanadzie - do 24,9 kg/osobę. W USA w tym okresie zmniejszyło się ono o 1,2 kg/osobę i wyniosło 28,7 kg.

W UE konsumpcja wieprzowiny niewiele wzrosła, w latach 2008-2010 wynosiła średnio w roku 42,9 kg/osobę. Unia była jedynym regionem, który eksportował to mięso do innych krajów przy wysokiej jego konsumpcji wewnątrz Wspólnoty. Najwięcej wieprzowiny spożywano w Niemczech i w Hiszpanii - średnio ok. 60 kg/osobę, w Danii ok. 55 kg/osobę i w Holandii ok. 41 kg/osobę. Statystyczny Polak w 2010 r. zjadł 42,5 kg wieprzowiny.

zew, PAP