EBOiR obniży inwestycje w Polsce o ok. 300 mln euro

EBOiR obniży inwestycje w Polsce o ok. 300 mln euro

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Szef EBOiR Thomas Mirow (fot. PAP/Paweł Supernak)
W 2012 r. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zainwestuje w Polsce 500-600 mln euro. W ubiegłym roku inwestycje banku na rynku polskim wyniosły 900 mln euro.
Prezes EBOiR Thomas Mirow powiedział, że bank chce skoncentrować się na wspieraniu dwóch sektorów: finansowego i energetycznego. - W sektorze energetycznym skupimy się na energii ze źródeł odnawialnych, dystrybucji gazu i elektryczności, poprawie wydajności w produkcji energii oraz na budowie interkonektorów - mówił prezes.

Bank chce wspierać rozwój polskiego rynku kapitałowego. "Bank będzie kontynuować wspieranie finansowania dla małych przedsiębiorstw, prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, projektów energetycznych, energii odnawialnej i efektywności energetycznej, a także ICT (Information Communication Technology), w sektorach: energetycznym, przemysłowym, transportu publicznego, a także w gospodarce odpadami" - napisano w komunikacie banku.

Bank podał, że w Polsce "zainwestował łącznie 5,5 mld euro". "Rok 2011 był dla banku rokiem rekordowym, w Polsce zainwestował 900 mln euro (inwestycje kapitałowe i dług)" - napisano.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju jest międzynarodową organizacją finansową utworzoną w 1991 r., z siedzibą w Londynie; skupia ok. 60 państw, w tym wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej. 51 proc. udziałów w banku ma Unia Europejska.

Celem banku jest wspieranie przemian gospodarczych w regionie, który obejmuje państwa Europy Środkowej i Wschodniej (także w państwach byłego ZSRR) oraz państwa centralnej Azji (w tym Turcję i Mongolię), przez udzielanie kredytów i gwarancji, inwestycji kapitałowych oraz współpracę techniczną. Warunkiem udzielenia pomocy jest demokracja i poszanowanie praw człowieka w tych krajach. Kredyty EBOiR są udzielane zarówno rządom na określone projekty (zwłaszcza na budowę infrastruktury, restrukturyzację sektorów gospodarczych i przekształceń własnościowych), jak i podmiotom prywatnym.

zew, PAP

 1

Czytaj także