PKP ma nowe władze

PKP ma nowe władze

Dodano:   /  Zmieniono: 1
(fot. PAP/Adam Warżawa)
Jakub Karnowski został prezesem PKP SA - poinformował minister transportu Sławomir Nowak. Wiceprezesami zostali dotychczasowa prezes Maria Wasiak oraz Piotr Ciżkowicz.
- Po spotkaniu rady nadzorczej, Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zdecydowało o zmianie władz w spółce PKP SA - powiedział Nowak. Nowak oświadczył, że Karnowski ma "wielkie doświadczenie" w zarządzaniu finansami, które będzie bardzo ważne w tej spółce.

- Jestem przekonany, że zmniejszony zarząd do trzech osób z takimi kompetencjami, które te trzy osoby reprezentują, będzie idealna syntezą doświadczenia nowej jakości w zarządzaniu, wprowadzenia porządków korporacyjnych w spółkach PKP SA - powiedział minister z PO. Nowak stwierdził, że od nowego zarządu oczekuje realizacji czterech najważniejszych projektów, które dotyczą m.in. zakupu nowego taboru, rewitalizacji. 

Pasażer jest najważniejszy

Nowak mówił też, iż będzie oczekiwał od nowego zarządu PKP SA oceny pracy pozostałych spółek Grupy PKP i ewentualnych rekomendacji dotyczących zmian personalnych. Dodał, że ocena władz spółek Grupy PKP przez zarząd spółki matki jest elementem wprowadzania zarządu korporacyjnego na  polskiej kolei. Według ministra, zmiany najprawdopodobniej nie ominą władz spółki PKP PLK, która zarządza infrastrukturą kolejową i procesami modernizacji linii kolejowych.

- To, co jest najważniejsze w misji kolejarskiej, to jest pasażer -  jego bezpieczeństwo i komfort. Dlatego po pierwsze chcę, aby nowy zarząd PKP skupił się na projekcie radykalnej modernizacji istniejącego taboru kolejowego i zakupie nowego taboru kolejowego dla PKP Intercity. Chcemy do 2015 r. bardzo wyraźnie poprawić jakość taboru kolejowego w PKP Intercity, czyli w spółce z Grupy PKP - powiedział Nowak.

Oprócz tego szef resortu transportu wymienił realizację projektów rewitalizacyjnych, które mają być przeprowadzone do 2015 r., a także projekty związane z wymianą rozjazdów kolejowych oraz z podnoszeniem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Zapowiedział, że w planach do  2015 r. jest modernizacja ponad 2 tys. przejazdów. - Poza tymi kluczowymi projektami, które postawiłem przed zarządem PKP, jest zarządzanie gigantycznym długiem. Spółka PKP SA ma 4,5 mld zł długu - powiedział Nowak.

Absolwent amerykańskiej uczelni prezesem PKP SA

Nowy prezes PKP SA jest doktorem nauk ekonomicznych. Ukończył warszawską SGH oraz MBA University of Minnesota (USA). Jest stypendystą The Margaret Thatcher Foundation w London School of Economics. Karnowski był prezesem PKO TFI od października 2008 r. W latach 2003-2008 pracował w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie jako zastępca dyrektora wykonawczego. W 2002 r. został dyrektorem Departamentu Zagranicznego NBP. Wcześniej jako doradca prezesa NBP był odpowiedzialny za sprawy związane z euro, wspólną walutą UE. Zasiadał również w Komitecie Inwestycyjnym Rezerw Dewizowych, podejmującym strategiczne decyzje dotyczące zarządzania rezerwami dewizowymi państwa.

W latach 1997-2000 był szefem gabinetu politycznego oraz doradcą ministra finansów - wówczas szefem resortu finansów był Leszek Balcerowicz. Współtworzył ustawę o pożyczkach i kredytach studenckich. Doradzał PKPP Lewiatan, zasiadał w radach nadzorczych m.in. Agencji Rozwoju Przemysłu oraz spółek zajmujących się produkcją przemysłową.

Wykształcony zarząd

Piotr Ciżkowicz ma tytuł doktora nauk ekonomicznych. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Jest adiunktem w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH. Obszarem jego zainteresowań badawczych są m.in. wzrost gospodarczy, polityka pieniężna, finanse publiczne. Kieruje zespołem doradztwa ekonomicznego w firmie Ernst&Young, realizującym projekty badawcze dla sektora prywatnego i administracji publicznej. Jest też dyrektorem programu badawczego "Sprawne Państwo" fundowanego przez tę firmę.

Od roku 2010 jest sekretarzem komisji finansów Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji przy ministrze gospodarki. W latach 2007-2009 był wiceprezesem Towarzystwa Ekonomistów Polskich, a w latach 2004-2008 kierował Wydziałem Międzynarodowych Studiów Porównawczych w  Narodowym Banku Polskim. W roku 2006 był ekspertem zespołu ds. reformy systemu ochrony zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Na swym koncie ma krajowe i zagraniczne publikacje naukowe z zakresu finansów publicznych, polityki pieniężnej i ekonometrii stosowanej. Pisze też felietony w prasie.

Maria Wasiak jest związana z Grupą PKP od 2000 r. W latach 2001-2002 była prezesem spółki PKP Przewozy Regionalne. Wcześniej pracowała w  Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. Spółką PKP SA kierowała od czasu, kiedy pod koniec 2010 r. stanowisko stracił poprzedni prezes Andrzej Wach. Do tej pory w zarządzie PKP SA zasiadały cztery osoby: prezes Maria Wasiak, dyrektor finansowy Paweł Pieśniewski, dyrektor nadzoru właścicielskiego Paweł Olczyk oraz dyrektor zarządzania nieruchomościami Romuald Bosakowski.

Czytaj więcej na Wprost.pl

Polska straci prawie 2 mld euro. To już prawie pewne

zew, PAP, mp

 

 1

Czytaj także