Sejm zdecyduje o twojej emeryturze

Sejm zdecyduje o twojej emeryturze

Dodano:   /  Zmieniono: 
Sejm RP, fot. Piotr Waglowski/CC
Rządowy projekt podnoszący wiek emerytalny do 67 lat oraz zmiany w emeryturach mundurowych będą najważniejszymi punktami rozpoczynającego się w środę posiedzenia Sejmu. Posłowie dyskutować będą także m.in. nad zmianami w prawie telekomunikacyjnym.

Jak zapowiedziała w ubiegłym tygodniu marszałek Sejmu Ewa Kopacz, posłowie będą dyskutować nad rządowym projektem reformy emerytalnej.

Przyjęty przez rząd w ubiegłym tygodniu projekt zakłada, że od 2013 r. stopniowo będzie zrównywany i podwyższany wiek przechodzenia na  emeryturę kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. Docelowe 67 lat kobiety osiągną w 2040 r., a mężczyźni w 2020 r.

Zmiany w emeryturach mundurowych

Projekt zawiera rozwiązania dotyczące emerytur częściowych, adresowanych do osób, które nie osiągnęły wieku emerytalnego. Na  częściową emeryturę kobiety będą mogły przejść po ukończeniu 62 lat, a  mężczyźni po ukończeniu 65 lat. Do tego będzie konieczny staż ubezpieczeniowy, obejmujący okresy składkowe i nieskładkowe, dla kobiet -  co najmniej 35 lat, dla mężczyzn - co najmniej 40 lat.

W projekcie znalazł się także zapis umożliwiający osobom zatrudnionym na umowy o dzieło odprowadzanie składek emerytalnych.

Oprócz podniesienia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat rząd zaproponował też projekt zmian w systemie emerytur mundurowych. Zmiany zakładają zachowanie odrębnego systemu tzw. zaopatrzeniowego. Oznacza to, że m.in. policjanci i żołnierze nie zostaną włączeni do  powszechnego systemu emerytalnego, czyli do ZUS. Ich emerytury będą, tak jak dotychczas, wypłacane z budżetu państwa. Nowy system obejmie dopiero osoby, które wstąpią do służby po wejściu w życie nowych przepisów, czyli na początku 2013 r.

Będą zmiany w prawie telekomunikacyjnym?

Funkcjonariusze mundurowi będą nabywać uprawnienia emerytalne po 55. roku życia pod warunkiem, że przepracowali 25 lat. Wysokość emerytury będzie obliczana na podstawie średniej pensji z 10 wybranych, kolejnych lat służby. Po 25 latach służby emerytura ma wynosić 60 proc. podstawy jej wymiaru i za każdy rok ma rosnąć o 3 proc. Maksymalna emerytura będzie mogła wynieść 75 proc. pensji.

Obecnie nabycie praw emerytalnych służb mundurowych nie zależy od wieku, ale stażu pracy - wystarczy 15 lat. Decyzja czy oba te projekty dotyczące zmian w emeryturach będą rozpatrywane wspólnie, czy oddzielnie, ma zapaść na posiedzeniu Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów w środę rano.

Sejm rozpatrzy też przygotowany przez klub PSL projekt zmian w prawie telekomunikacyjnym. Przewiduje on skrócenie do pół roku okresu przechowywania danych telekomunikacyjnych (np. billingów). Obecne przepisy przewidują, że służby mogą przechowywać dane telekomunikacyjne przez dwa lata. To najdłuższy możliwy okres przewidziany przez unijną dyrektywę retencyjną. Prawo nie ogranicza katalogu przestępstw, przy których służby mogą sięgać po billingi.

SLD chce opodatkować instytucje finansowe

Nad zmianami w prawie telekomunikacyjnym pracuje też resort administracji i cyfryzacji. Posłowie będą także dyskutować nad projekt autorstwa SLD dotyczącym wprowadzenia 0,25 proc. podatku dla niektórych instytucji finansowych w  latach 2013-2015.

Sejm zajmie się też dwoma senackimi propozycjami zmian w: kodeksie karnym, ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i kodeksie postępowania karnego. Posłowie zapoznają się też z przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia sprawozdaniem z realizacji narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2010.

mp, pap

 0

Czytaj także