Unia Europejska zwiększy kontrolę nad wydatkami państw członkowskich

Unia Europejska zwiększy kontrolę nad wydatkami państw członkowskich

Dodano:   /  Zmieniono: 
KE zapowiada zreformowanie zasad pomocy państwa do końca 2013 r., fot. sxc.hu Źródło: FreeImages.com
Komisarz UE ds. konkurencji zapowiedział we wtorek zreformowanie do końca 2013 r. zasad pomocy państwa udzielanej przez kraje UE. Publiczny pieniądz ma służyć wzrostowi gospodarczemu, a kraje udzielające dużej pomocy muszą liczyć się ze wzmożonymi kontrolami.

Komisja Europejska przyjęła cele reformy pomocy państwa w UE w formie tzw. komunikacji Komisji. - Chodzi o nowy system zaprojektowany tak, by pomóc krajom UE pobudzić wzrost i zrobić lepszy użytek z pieniędzy podatników. Trzeba sprawić, by pomoc państwa była efektywna, dobrze zaprojektowana i odpowiadała na  rzeczywiste potrzeby - wyjaśnił podczas konferencji prasowej komisarz UE ds. pomocy publicznej Joaquin Almunia.

Dodał, że pomoc publiczna musi też uwzględniać cele polityki klimatycznej UE i spełniać kryteria "dobrej pomocy". Jako przykład takiej pomocy podał inwestycje w badania i  rozwój, które przynoszą wartość dodaną dla całej gospodarki.

Komisja Europejska musi myśleć strategicznie

- Komisja Europejska musi zmienić podejście do rozpatrywania pomocy publicznej: od myślenia w kategorii pojedynczych przypadków do bardziej strategicznego - zaznaczył komisarz. W tym względzie KE zapowiedziała bardziej dogłębne kontrole dużej pomocy udzielanej przez państwa UE, która niesie ryzyko "zniekształceń" unijnego rynku wewnętrznego. Z kolei w pozostałych przypadkach KE proponuje uproszczone procedury. Almunia nie wykluczył nowelizacji unijnego prawa regulującego tzw. pomoc de minimis, czyli niewielką pomoc państwa udzielaną przedsiębiorcom, która nie musi być zatwierdzana przez KE.

Do nowych zasad pomocy, pobudzających wzrost gospodarczy, mają być dostosowywane wytyczne dla krajów UE, zanim podejmą decyzję o udzieleniu pomocy. Komisarz podkreślił, że KE skupi się bardziej na kontroli ex-post wydatków pomocy krajów UE niż na kontrolach ex-ante (przed poniesieniem wydatków, na etapie wniosku do KE).

- Będziemy chcieli wykorzystać doświadczenia zdobyte przy kontrolowaniu pomocy publicznej do wydawania rekomendacji krajom UE w  ramach semestru europejskiego (okresowa kontrola polityk gospodarczych krajów UE przez KE) - zapowiedział Almunia.

Urzędnicy muszą się bardziej starać

Urzędnicy mają też bardziej przyłożyć się do rozpatrywania skarg. Wpływa ich do KE ok. 300 rocznie. Najczęściej skarżą się firmy, które czują się poszkodowane pomocą państwa udzielaną ich konkurentom.

Almunia nie odpowiedział natomiast jasno na pytania dziennikarzy dotyczące tego, jak - według nowych zasad - będzie regulowana pomoc państwa dla banków i czy będzie w ogóle dopuszczalna. Przypomniał jedynie, że obecnie obowiązują wyjątkowe, kryzysowe zasady zezwalające na taką pomoc - na ściśle określonych warunkach.

Propozycje zmian w unijnym prawie, wynikające z zaprezentowanej reformy, KE może przedstawić jesienią.

mp, pap

 0

Czytaj także