Portugalczycy uciekają z kraju przed bezrobociem

Portugalczycy uciekają z kraju przed bezrobociem

Dodano:   /  Zmieniono: 
Przez kryzys Portugalia się wyludnia (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Ponad 100 Portugalczyków opuszcza codziennie swoją ojczyznę w poszukiwaniu pracy - szacują eksperci z portugalskiego instytutu statystyki. Wśród wyjeżdżających za chlebem przeważa młodzież.

Krajowy Instytut Pracy i Kształcenia Zawodowego (IEFP) poinformował, że od stycznia do kwietnia z Portugalii wyjechało ponad 10 tys. bezrobotnych. Tym samym, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, liczba udających się na emigrację Portugalczyków wzrosła o 42 proc. Eksperci z Krajowego Instytutu Statystyki (INE) w Lizbonie wskazują jednak, że skala zjawiska może być większa i należy przyjąć, że ponad 100 obywateli Portugalii każdego dnia porzuca swój kraj w poszukiwaniu pracy.

"Średnio na każdy dzień przypada w urzędach pracy 85 zgłoszeń od  zarejestrowanych tam osób, informujących, że zamierzają podjąć pracę za  granicą. Tymczasem coraz więcej bezrobotnych w ogóle nie rejestruje się w  urzędzie pracy, a o ich wyjazdach instytucje państwowe nic nie wiedzą" -  zaznaczyli w komunikacie przedstawiciele INE. Na emigracji mieszka obecnie ponad 3,5 mln Portugalczyków, z czego 690 tys. opuściło ojczyznę w ciągu ostatniej dekady.

Głównymi kierunkami wyjazdów zarobkowych Portugalczyków są obecnie Francja, Szwajcaria, Wielka Brytania i Niemcy. W ostatnim roku zwiększyła się także liczba osób emigrujących do byłych portugalskich kolonii - głównie Brazylii i Angoli. Poziom bezrobocia w Portugalii jest najwyższy od 40 lat i wynosi 15,3 proc. Bez pracy pozostają głównie młodzi ludzie - wśród osób między 16 a 24 rokiem życia notowane jest ponad 40-procentowe bezrobocie.

PAP, arb

 0

Czytaj także