Skarb Państwa się zadłuża

Skarb Państwa się zadłuża

Dodano:   /  Zmieniono: 7
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec marca tego roku wyniosło 780,9 mld zł (fot. sxc)
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec marca tego roku wyniosło 780,9 mld zł - podało w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Finansów. Dodało, że od początku roku zadłużenie wzrosło o 1,3 proc., czyli o 9,73 mld zł.

Resort podał, że zadłużenie w marcu wzrosło o 8,4 mld zł, tj. o 1,1 proc. w porównaniu do lutego br. Zadłużenie krajowe wyniosło w marcu 544,96 mld zł, tzn. wzrosło o 1,9 proc. (o 10,1 mld zł) wobec lutego br., a od początku roku wzrosło o  3,9 proc., czyli o 20,3 mld zł. Zadłużenie zagraniczne w marcu br. wyniosło 235,9 mld zł, czyli spadło o 1,7 mld zł (0,7 proc.) wobec lutego, a od początku roku zmalało o 4,3 proc. (o 10,5 mld zł).

- Wzrost długu od końca 2011 r. był wypadkową przede wszystkim finansowania deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich (łącznie 27,4 mld zł) oraz zmniejszenia długu wynikającego z umocnienia złotego (o 17,2 mld zł) - napisano w komentarzu. Resort poinformował również, że zapadalność zadłużenia krajowego w  br., według stanu na 31 marca br., wynosi w 2012 r. 86,575 mld zł, a w  2013 r. - 90,206 mld zł. Zapadalność zadłużenia Skarbu Państwa (dług krajowy i zagraniczny), według stanu na koniec marca, wynosi w br. 98,5 mld zł, a w 2013 r. -  105,8 mld zł.

Zapadalność długu zagranicznego w br., według stanu na koniec marca 2012 r., wynosiła 2,855 mld euro, a w 2013 r. - 3,757 mld euro, a w 2014 r. - 4,536 mld euro. Ministerstwo Finansów poinformowało też, że udział inwestorów zagranicznych w długu Skarbu Państwa, na koniec marca br., wyniósł 49,9 proc. - W okresie XII 2008 r. – III 2012 r. udział inwestorów zagranicznych (nierezydentów) w długu SP wzrósł z 34,5 proc. do 49,9 proc. - napisano.

Dodano, że "udział inwestorów zagranicznych w długu krajowym wzrósł z  13,3 proc. na koniec 2008 r. do 30,0 proc. na koniec marca 2012 r.". Zadłużenie Skarbu Państwa w złotych - na koniec marca br. - wyniosło 69,8 proc. całości długu wobec 69,2 proc. na koniec lutego - podało MF. Dodano, że zadłużenie w euro wyniosło 20,3 proc. wobec 20,8 proc. na  koniec lutego, a liczone w dolarach - 5,6 proc. wobec 5,6 proc. na  koniec lutego, natomiast zadłużenie w innych walutach wyniosło 4,3 proc. wobec 4,4 proc. na koniec lutego.

Resort wskazał, że 67,2 proc. zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa nominowane jest w euro. Dług w dolarach stanowi 18,5 proc., we franku szwajcarskim 7,6 proc., a w jenach 6,7 proc.

eb, pap

+
 7

Czytaj także