PiS: przez pomysły rządu wschodnia Polska się wyludni

PiS: przez pomysły rządu wschodnia Polska się wyludni

Dodano:   /  Zmieniono: 
Krzysztof Jurgiel (fot. Wprost) Źródło: Wprost
Posłowie PiS skrytykowali rządową Koncepcję Zagospodarowania Przestrzennego kraju; ocenił, że nie odpowiada ona na podstawowe problemy Polski wschodniej. PiS zagłosuje za odrzuceniem dokumentu.

Krzysztof Jurgiel (PiS), który należy do Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Polski Wschodniej, przekonywał, że zgodnie ustawą o Zasadach Prowadzenia Polityki Rozwoju podstawowym dokumentem, który powinien stworzyć rząd, jest "Strategia rozwoju kraju". - Ten dokument nie został jeszcze uchwalony, a już rząd przyjął KPZK. PiS złożyło w tym zakresie projekt rezolucji wzywający do opracowania koncepcji zgodnej z prawem - podkreślił poseł.

"Projekt doprowadzi do wyludnienia wschodniej Polski"

- Parlamentarny Zespół ds. rozwoju Polski Wschodniej stwierdził, że Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju powinna być stworzona od nowa - dodał Jurgiel. Jak ocenił, przyjęcie KPZK w kształcie proponowanym przez rząd doprowadzi do pogłębienia niedoinwestowania obszarów Polski wschodniej, a także wyludniania obszarów wiejskich, co jest niekorzystne z punktu widzenia gospodarki.

Z kolei Jerzy Szmit (PiS) przekonywał, że Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju nie odpowiada na najważniejsze problemy dotykające Polski wschodniej. Poseł przekonywał, że rządy PO-PSL będą prowadziły do dalszego pogłębienia różnic między województwami wschodnimi a resztą kraju i Europy. - Cały dokument wymaga gruntownej weryfikacji - dodał. Zapowiedział też głosowanie przeciw KPZK. Głosowanie w Sejmie zaplanowane jest na 15 czerwca. 

Szansa dla aglomeracji

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest najważniejszym długookresowym, krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego. Wśród celów, jakie stawia, jest m.in. podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej i poprawa spójności wewnętrznej kraju.

Koncepcja przewiduje m.in., że w skład podstawowych węzłów sieci powiązań funkcjonalnych miast w 2030 r. będą wchodzić stolica i inne największe polskie miasta - Aglomeracja Górnośląska (Katowice wraz z miastami wchodzącymi w skład Górnośląskiego Związku Metropolitalnego), Łódź, Kraków, Trójmiasto (Gdańsk - Sopot - Gdynia z głównym ośrodkiem miejskim w Gdańsku), Wrocław, Poznań, Szczecin, kształtujący się duopol Bydgoszcz - Toruń oraz Lublin.

KPZK, jako dokument planistyczny najwyższego szczebla, została przyjęta w drodze uchwały rządu, tj. aktu wewnętrznego, wywiera jednak istotny wpływ na dokumenty planistyczne na poziomie województw oraz gmin. Władze wojewódzkie, a następnie gminne zobowiązane są uwzględnić zapisy KPZK w wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego i w planach miejscowych.

ja, PAP