Libor pod lupą. Cameron zarządził kontrolę

Libor pod lupą. Cameron zarządził kontrolę

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. EPA/ANDY RAIN/PAP 
W następstwie ukarania banku Barclays wysoką grzywną, rząd Davida Camerona zlecił przeprowadzenie niezależnego przeglądu procedury fixingu międzybankowej stopy kredytowej Libor (Libor Interbank Offered Rate) - donosi Press Association.

Celem jest opracowanie zaleceń dla przyszłej procedury ustalania tej benchmarkowej stopy. Zalecenia zostaną uwzględnione w ustawie o usługach finansowych (Financial Services Bill), nad którym obecnie debatuje Izba Gmin.

Przegląd, który zostanie zainaugurowany w najbliższych dniach, z zadaniem przedstawienia raportu we wrześniu, zdecyduje też o tym, czy i przeciw komu wszczęte zostanie postępowanie karne. Jak dotąd nie wiadomo, komu rząd powierzy przegląd w sprawie, która bardzo zaszkodziła reputacji londyńskiego City. Niektórzy opozycyjni politycy sądzą, że nie można mieć zaufania do tego, że City będzie regulować się we własnym zakresie przestrzegając najwyższych profesjonalnych standardów. Opozycyjna Partia Pracy chce, by rząd zlecił dochodzenie sędziemu tak, jak postąpił w przypadku afery podsłuchowej.

Libor jest dzienną stopą oprocentowania kredytu międzybankowego ustalaną przez Thomsona-Reutersa w oparciu o dane dostarczane przez banki zrzeszone w Brytyjskim Stowarzyszeniu Bankowości (BBA). Stopa stosowana jest dla ustalenia oprocentowania krótkoterminowego kredytu międzybankowego w konkretnej walucie.

Barclays podawał nieprawdziwe dane, aby powstało wrażenie, że jego kondycja finansowa jest lepsza niż była i po to, by umożliwiać spekulacje. Libor oraz będąca jej odpowiednikiem stopa Euribor (Euro Interbank Offered Rate) mają bezpośredni wpływ na wycenę transakcji i finansowe rozliczenia między bankami i innymi instytucjami. Od ich wysokości uzależnione jest też oprocentowanie kredytów udzielanych przez banki klientom, w tym pożyczek hipotecznych. Departament Sprawiedliwości USA, Komisja odpowiedzialna za nadzór nad obrotem kontraktami surowcowymi z dostawą w przyszłości (US Commodity Futures Trading Commission) i regulator brytyjskiego rynku usług finansowych (Financial Services Authority) nałożyły na Barclaysa łączną grzywnę w wys. 450 mln USD za manipulowanie stopą Libor w latach 2005-09.

Dochodzenie wszczęto także wobec innych banków - HSBC, RBS, Citigroup oraz UBS. Niewykluczony jest także osobny przegląd ws. profesjonalnych standardów bankowości.
eb, pap