Rośnie produkcja w przemyśle

Rośnie produkcja w przemyśle

Dodano:   /  Zmieniono: 2
fot. sxc
Produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła o 0,5 proc. w ujęciu rocznym, po wzroście o 5,2 proc. w lipcu; w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,8 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła w sierpniu w ujęciu rocznym o 1,9 proc., w ujęciu miesięcznym spadła o 0,4 proc. Ekonomiści  prognozowali, że produkcja przemysłowa w sierpniu, w ujęciu dwunastomiesięcznym, wzrośnie o 1,2 proc., natomiast w porównaniu z lipcem wzrośnie o 0,2 proc.

GUS poinformował, że produkcja przemysłowa w sierpniu 2012 r. wzrosła w 19 działach gospodarki, spadła zaś w 15. - W stosunku do sierpnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 19 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 10,5 proc., maszyn i urządzeń – o 6,8 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 5,6 proc., artykułów spożywczych – o 4,8 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 4,5 proc., wyrobów z metali – o 3,8 proc." - napisano w komentarzu.

"Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 15 działach, m.in. w wytwarzaniu i przetwarzaniu koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 12,3 proc., w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 9,1 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 8,3 proc., mebli – o 7,1 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz w produkcji metali – po 5,6 proc." - dodano.GUS poinformował, że ceny produkcji przemysłowej w sierpniu wzrosły o 3,1 proc. rok do roku, po wzroście o 3,6 proc. po korekcie rdr w lipcu, a w ujęciu miesięcznym ceny produkcji wzrosły o 0,1 proc.

Ekonomiści prognozowali, że ceny producentów w sierpniu wzrosną o 3,0 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym nie zmienią się.

eb, pap
 2

Czytaj także