Sędziowie będą zarabiać mniej? Resort finansów chce korekty wynagrodzeń

Sędziowie będą zarabiać mniej? Resort finansów chce korekty wynagrodzeń

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Sędziowie będą zarabiać mniej? Resort finansów chce korekty wynagrodzeń (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Resort finansów chce korekty zasad kształtowania wynagradzania sędziów. Pomysł ten przedstawiono w opinii do ostatniego projektu zmian w prawie o ustroju sądów powszechnych, przygotowanego przez resort sprawiedliwości - podaje Gazetaprawna.pl.
Pomysł ten Ministerstwo Finansów przedstawiło w opinii do ostatniego projektu zmian w prawie o ustroju sądów powszechnych, przygotowanego przez resort sprawiedliwości - podaje Gazetaprawna.pl. Projekt „powinien być uzupełniony o przepisy korygujące zasady kształtowania wynagradzania sędziów”.
Obecnie miesięczne wynagrodzenie sędziego ustalane jest co roku w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w gospodarce w II kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Na jego wysokość wpływają ponadto cztery stawki awansowe oraz mnożniki. Jak wskazuje w opinii Dorota Podedworna-Tarnowska, podsekretarz stanu w resorcie finansów, ministerstwo "realizowałoby postulat w zakresie ścisłego powiązania wynagrodzeń sędziów ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (...)”.
Podedworna-Tarnowska pisze, że „przykładowo zmiany mogłyby oznaczać, iż do ustalania wynagrodzeń sędziów na rok 2015 podstawą byłyby stawki wynagrodzeń na poziomie roku 2014 (określone kwotowo w ten sposób, że przykładowo: wynagrodzenie sędziego sądu rejonowego w stawce pierwszej wynosiłoby 2,05 x kwota przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku 2013). Tak określona stawka od 1 stycznia 2015 r. wzrastałaby w sposób kwotowy o wysokość zwiększenia przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale w ujęciu rok do roku (tj. kwota przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale roku 2014 minus kwota przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale roku 2013)”.
Gazetaprawna.pl., tk
+
 1

Czytaj także