Prognoza NBP: Polska nie wyjdzie szybko z kryzysu

Prognoza NBP: Polska nie wyjdzie szybko z kryzysu

Dodano:   /  Zmieniono: 6
(fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Polski wzrost gospodarczy w najbliższych latach nie będzie rósł w ekspresowym tempie. Inflacja będzie się wahać od 0,2 proc. w tym roku do 1,4 proc. w przyszłym – tak wynika z lipcowego "Raportu o inflacji” opublikowanego przez NBP.
Według raportu ceny dóbr i usług będą się zmieniały umiarkowanie. W 2016 r. inflacja ma sięgnąć 2,3 proc. W tym roku, jak czytamy w raporcie, "niskiej inflacji sprzyjał m.in. spadek cen żywności, nadal ujemna, choć powoli rosnąca, dynamika cen energii, a także niska presja popytowa, na co wskazuje obniżenie się cen towarów nieżywnościowych i spowolnienie wzrostu cen usług. Jeśli chodzi o popyt inwestycyjny Na przyspieszenie wzrostu inwestycji w gospodarce w I kw. 2014 r. złożyło się wyhamowanie spadku dynamiki inwestycji mieszkaniowych oraz przyspieszenie wzrostu inwestycji przedsiębiorstw, a także niewielki wzrost - po 2 latach spadku - inwestycji sektora finansów publicznych".

Autorzy raportu podkreślili również ożywczy wpływ na wzrost inwestycji mieszkaniowych, który miał mieć rządowy program "Mieszkanie dla Młodych".

W najbliższych miesiącach będziemy mogli spodziewać się spadków cen żywności. Przyczyną są dobre zbiory warzyw i owoców w Polsce i Europie oraz krótka i ciepła zima. Pod koniec trzeciego kwartału 2014 r. po raz pierwszy w naszym kraju pojawi się deflacja. Wzrost wartości pieniądza w tym czasie spowoduje że Polaków będzie stać na więcej. Potrwa ona jednak maksymalnie do pół roku. Według autorów projektu, w tym roku zauważalna była poprawa sytuacji na rynku pracy. "W I kw. 2014 r. - po raz pierwszy od ponad roku - zwiększyło się też nieznacznie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw.

Ponadto, według analiz Banku Centralnego zmalało ryzyko utraty pracy, a prawdopodobieństwo znalezienia pracy wzrosło”. W prognozach na najbliższe lata, NBP zakłada że nastąpi wzrost inwestycji przedsiębiorstw, którego przyczyną ma być ich dobra sytuacja finansowa. „Czynnikiem zwiększającym popyt na kredyt będzie także program Portfelowej Linii Gwarancyjnej De Minimis. Gwarancje z tego programu ułatwiają uzyskanie kredytu mikrofirmom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom nie posiadającym wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego” – napisano w raporcie. "Raport o inflacji" Narodowego Banku Polskiego jest dokumentem przedstawiającym ocenę prac Rady Polityki Pieniężnej, na temat bieżących i przyszłych procesów makroekonomicznych, które wpływają na inflację w Polsce. NBP takie prognozy publikuje co pół roku.

NBP
 6

Czytaj także