Propozycja ZBP. 800 mln zł na pomoc dla frankowiczów

Propozycja ZBP. 800 mln zł na pomoc dla frankowiczów

Dodano:   /  Zmieniono: 
Propozycja ZBP. 800 mln zł na pomoc dla frankowiczów (fot.sxc.hu) 
Związek Banków Polskich wyszedł dziś z propozycją utworzenia i współfinansowania funduszu wsparcia restrukturyzacji kredytów hipotecznych. Skierowane ma ono zostać do kredytobiorców złotówkowych i walutowych. Przewidziano też stworzenie dla frankowiczów wewnętrznych funduszy stabilizacyjnych, które dopłacałyby kredytobiorcom po przekroczeniu danego poziomu granicznego kursu waluty szwajcarskiej.
"Banki zdecydowały się współfinansować zaproponowany przez przedstawicieli władz Fundusz Wsparcia Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych. Banki zadeklarowały zasilenie tego funduszu w łącznej wysokości 125 mln PLN. Zadaniem Funduszu jest wsparcie dla kredytobiorców posiadających kredyty mieszkaniowe w każdej walucie. Przewiduje się, że pomoc udzielana będzie do wysokości 100 proc. raty kapitałowo-odsetkowej w okresie 12 miesięcy, nie więcej niż 1500 PLN miesięcznie. Udzielenie wsparcia następować będzie w przypadku niekorzystnego zdarzenia losowego u kredytobiorcy, utraty pracy lub choroby. Poza szczególnymi przypadkami pomoc będzie mieć charakter zwrotny" - czytamy na stronie Związku Banków Polskich.

Związek poinformował także o stworzeniu wewnętrznych funduszy stabilizacyjnych skierowanych do kredytobiorców posiadających kredyt we frankach szwajcarskich.

"W ramach wewnętrznych funduszy system dopłat będzie dostępny po przekroczeniu określonego poziomu granicznego kursu szwajcarskiej waluty. (...) Wsparcie lub pomoc będą udzielane według następującej zasady: mieszkanie do 75 m2 lub dom do 100 m2 i dochód kredytobiorcy niższy od średniej krajowej w momencie złożenia wniosku o podpisanie aneksu. Warunkiem udzielenia pomocy jest regularna obsługa kredytu. Na to rozwiązanie banki łącznie przeznaczą w najbliższym czasie od 300 do 600 mln zł" - czytamy.

zbp.pl