Trybunał Konstytucyjny: Nadzór KNF nad małymi SKOK-ami niekonstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny: Nadzór KNF nad małymi SKOK-ami niekonstytucyjny

Dodano:   /  Zmieniono: 11
Sala posiedzień Trybunału Konstytucyjnego (fot. Wprost) Źródło: Wprost
Trybunał Konstytucyjny zakończył posiedzenie, podczas którego rozpatrywał skargi konstytucyjne związane z ustawą o nadzorze Komisji Nadzoru Finansowego nad SKOK-ami. W opinii sędziów nadzór KNF nad małymi kasami jest sprzeczny z ustawą zasadniczą. Pozostałe skargi oddalił.
-Nadzór finansowy nad działalnością małych kas jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 58 ust.1 konstytucji – poinformował ogłaszając wyrok przewodniczący składu sędziowskiego Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński. Trzech sędziów złożyło w tej sprawie zdanie odrębne. Sędziowie w wyroku wskazali, że ustawodawca powinien w przepisach dotyczących nadzoru KNF zróżnicować kasy ze względu na wielkość.

Pozostałe skargi dotyczące przepisów regulujących likwidację kasy, ochronę wierzycieli, przejęcia kasy przez bank krajowy, nadzoru KNF oraz procedurę wyrażania zgody na utworzenie kasy, Trybunał oddalił.

Sejm ma 18 miesięcy na zmianę przepisów niezgodnych z Konstytucją RP.

TK
 11

Czytaj także