Polska pożyczy Ukrainie 100 milionów euro

Polska pożyczy Ukrainie 100 milionów euro

Dodano:   /  Zmieniono: 29
fot. sxc.hu Źródło: FreeImages.com
Rząd podczas dzisiejszego posiedzenia zdecydował się udzielić Ukrainie kredytu w wysokości 100 mln euro. Ma to być tzw. pomoc wiązana. Za środki przekazane przez Polskę Ukraina ma zakupić towary i usługi w polskich przedsiębiorstwach.
Jednym z celów na jakie wydatkowane będą pożyczone przez Polskę pieniądze jest modernizacja i budowa nowych przejść granicznych pomiędzy Polską i Ukrainą.

Udział dostaw polskich towarów i usług w całości dostaw finansowanych kredytem nie może być mniejszy niż 60 proc. Wszystkie projekty w ramach kredytu będą realizowane przez polskich eksporterów. Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie warunki jakie wynegocjowano dla Ukrainy są preferencyjne i zapewniają 35 proc. poziom dotowania, zgodnie z wymogami określonymi w regulacjach OECD.

Rząd uzasadnił decyzję względami politycznymi, w tym koniecznością wsparcia reform na Ukrainie. Wskazano także, ze środki te pomogą na rozwój dwustronnej współpracy gospodarczej i handlowej.

Propozycję udzielenia Ukrainie preferencyjnego kredytu premier Ewa Kopacz złożyła w styczniu br. podczas swojej wizyty w tym kraju. „Inicjatywa ta potwierdza zaangażowanie Polski w niesienie pomocy innym państwom i umacnia pozycję naszego kraju jako donatora (udzielającego pomocy), co powinno zostać pozytywnie ocenione przez kraje OECD” – wskazano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.
CIR
 29

Czytaj także