Fuzja gigantów

Fuzja gigantów

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rada nadzorcza francusko-niemieckiego koncernu farmaceutycznego Aventis zatwierdziła nową ofertę przejęcia ze strony francuskiej firmy Sanofi. Oznacza to powstanie europejskiego i światowego giganta.
W wyniku tej fuzji powstanie trzecia największa jednostka tej branży na świecie, po amerykańskim Pfizerze oraz brytyjskim GlaxoSmithKline.

Przejęcie Aventisa przez Sanofi oznacza wzmocnienie przemysłu francuskiego. Za takim rozwiązaniem opowiadał się zdecydowanie rząd francuski, który w niedzielę pozytywnie zareagował na decyzję o połączeniu sił przez dwa koncerny. Umowa, kończąca trzymiesięczne negocjacje, odpowiada "strategicznym interesom" Francji - oświadczył premier Francji Jean-Pierre Raffarin.

Raffarin podkreślił wagę utrzymania we Francji połączonej firmy. "Ambicją Francji jest uczestniczenie w wyłaniającym się systemie silnych centrów przemysłowych. Jest to jedyna realna odpowiedź na  utratę lokalizacji, co stanowiłoby groźbę dla naszej gospodarki i  naszych badań" - ocenił.

Decyzja o francuskiej fuzji zapadła wbrew protestom ze strony prezydenta Szajcarii Josepha Deissa, który domagał się równoprawnego potraktowania konkurencyjnej oferty ze strony szwajcarskiego Novartis i krytykował "mieszanie się" rządu francuskiego w sprawy biznesowe.

Również kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder, broniący udziałów niemieckich w spółce, podkreślał, że decyzja powinna zapadać na  szczeblu przedsiębiorstw, z zachowaniem "neutralności" władz i bez ingerencji politycznych.

Według nieoficjalnych danych, nowa, zaakceptowana przez władze Aventis oferta Sanofi-Synthelabo przedstawiona została po  czwartkowym ogłoszeniu przez Novartis gotowości do rokowań w  sprawie warunków połączenia firm. Presja ze strony Szwajcarów skłoniła zarząd Sanofi do podwyższenia o 14 proc. wcześniejszej, wrogiej oferty. Nowa jest w sumie wyższa aż o 6,7 mld euro.

Sanofi gotów jest obecnie wyłożyć na stół 54,5 mld euro, gdy tymczasem pierwotna oferta, przedstawiona 26 stycznia bez porozumienia z Aventis, opiewała na 47,8 mld euro. Oznacza to  wzrost o ok. 14 proc. W przeliczeniu na jedną akcję następuje zwiększenie ceny z 60,43 euro do 69 euro.

Wg nieoficjalnych przecieków, szefem połączonej firmy ma zostać dotychczasowy prezes Sanofi Jean-Francois Dehecq. Przyszłość dotychczasowego szefa Aventis Igora Landaua nie jest na razie znana. Podobno zgodził się on na ustąpienie za rekompensatę w  wysokości 24 mln euro.

em, pap

 0

Czytaj także