Prawnicy i lekarze z kasami fiskalnymi

Prawnicy i lekarze z kasami fiskalnymi

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić obowiązek posiadania kas fiskalnych przez przedstawicieli wolnych zawodów, m.in. lekarzy i prawników.
Poinformował o tym na konferencji podsumowującej pierwszy etap akcji "Weź paragon" Sekretarz Stanu MF Stanisław Stec.

Stec powiedział, że wprowadzenie obowiązku posiadania kas fiskalnych w wolnych zawodach, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, może nastąpić już w grudniu 2005 r.

Dodał, że resort finansów jest przekonany, iż systematyczna poprawa ściągalności podatków i zmniejszanie się szarej strefy wynika m.in. z oddziaływania na świadomość polskiego konsumenta poprzez akcje typu "Weź paragon".

Prowadzona od 2002 roku akcja resortu finansów "Weź paragon" miała zachęcić konsumentów do wzięcia paragonu, a tym samym przyczynić się do ograniczenia szarej strefy. Istotnym celem było uświadomienie konsumentowi, że poza zabezpieczeniem jego interesu przy reklamacji, paragon ma znaczenie w ewidencji zdarzeń gospodarczych.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Stec przyznał, że dla trwałej zmiany świadomości polskich konsumentów potrzebne jest przekonanie Polaków o tym, że organy skarbowe są w stanie wyegzekwować podatki zwłaszcza od tych podatników, którzy ukrywają znaczne dochody. Kasę fiskalną posiada przykładowo bileterka sprzedająca program i wejściówki w teatrze, ale nie posiadają ich przedstawiciele wolnych zawodów, jak np. prawnicy czy lekarze.

Stec powiedział, że MF wzmaga działania w zakresie kontroli dochodów utajonych, szczególnie w odniesieniu do osób posiadających znaczne majątki, a nie wykazujących w swoich zeznaniach podatkowych odpowiednich źródeł finansowania składników majątku.

W rozpoczęte w 2002 r. działania MF w ramach programu "Weź paragon" włączyły się: Konfederacja Pracodawców Polskich, Federacja Konsumentów, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz  Krajowa Izba Gospodarcza i urzędy skarbowe na terenie całego kraju.

Narzędziem akcji były głównie plakaty i ulotki, spotkania informacyjne w szkołach oraz zamieszczona na stronach MF i Izb Skarbowych ankieta, na którą odpowiedziało ok. 8 tys. respondentów.

Wyniki ankiety pokazują, że ok. 41 proc. konsumentów zawsze otrzymuje paragon przy dokonywaniu zakupów, ok. 41 proc. -  czasami, natomiast ok. 5 proc. - nigdy.

Niepokojący jest brak nawyku udokumentowania zakupu u samego konsumenta, który zaledwie w 27 proc. przypadków domaga się wydania paragonu.

Kupujący zwykle prosi i zachowuje paragon celem kontroli własnych wydatków albo zabezpieczenia się na wypadek reklamacji, rzadko natomiast myśli o tym, że podatek obrotowy od zaewidencjonowanej sprzedaży trafi do budżetu.

Poza samymi wynikami sondażu, odnoszącymi się do etyki sprzedawców i nawyków konsumentów, brak dokładnych danych o  zwiększeniu udziału obrotów ewidencjonowanych w ogólnej liczbie czy wartości transakcji w obrocie krajowym.

Stec zapewniał jednak, że udział sprzedaży ewidencjonowanej rośnie. "Na 1 lipca 2005 dochody budżetu zrealizowane są w 50 proc. w odniesieniu do planu, co świadczy o systematycznej poprawie ściągalności podatków" - powiedział Stec.

ss, pap

 0

Czytaj także