Rząd przyjął projekt dot. restrukturyzacji górnictwa. Chodzi o likwidowane kopalnie

Rząd przyjął projekt dot. restrukturyzacji górnictwa. Chodzi o likwidowane kopalnie

Górnicy, zdj. ilustracyjne
Górnicy, zdj. ilustracyjne Źródło:Shutterstock / 1968
Rząd przyjął projekt, który ma pozwalać Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. a na dalsze wspieranie likwidacji kopalń w Polsce.

Pod koniec kwietnia tego roku rząd w końcu dogadał się z branżą górniczą w Polsce po kilku tygodniach negocjacji. Według założeń umowy społecznej, którą zaakceptowały środowiska górnicze, związki zawodowe, samorządy lokalne i zarządy górniczych spółek, ostatnia kopalnia węgla w Polsce zostanie zamknięta w 2049 roku. 28 maja umowę oficjalnie podpisano, obecnie trwają jeszcze negocjacje z Komisją Europejską.

We wtorek 20 lipca Rada Ministrów zajęła się projektem nowelizacji ustawy, który uwzględnia zapisy dotyczące transformacji górnictwa w Polsce zawarte w umowie społecznej. „Nowe przepisy są kontynuacją działań rozpoczętych przez rząd w 2015 r., po przyjęciu „Planu naprawczego Kompanii Węglowej S.A”.. Dotyczą wydłużenia okresu zbywania mienia przez przedsiębiorstwa górnicze na rzecz przedsiębiorstwa zajmującego się likwidacją, a także wydłużenia terminu umożliwiającego skorzystanie ze świadczeń osłonowych przez pracowników przechodzących wraz z mieniem do SRK S.A”. - czytamy.

Rząd przyjął projekt ustawy ws. górnictwa węgla kamiennego. Chodzi o likwidacje kopalń

Rząd wspomnianą ustawę przyjął, trafi ona teraz do . Jak czytamy na stronach KPRM, ta ustaw ma umożliwić prowadzenie dalszych działań związanych z restrukturyzacją i transformacją sektora węgla kamiennego.

Wśród najważniejszych rozwiązań, na które wskazuje rząd, znalazły się:

  • Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. będzie mogła nabywać kolejne kopalnie od funkcjonujących spółek węglowych oraz finansować ich likwidację ze środków pochodzących z budżetu państwa. Chodzi o kopalnie, których likwidację rozpoczęto w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. Ponadto, projekt ustawy umożliwia do końca 2027 r. dalsze finansowanie z budżetu państwa zadań obecnie realizowanych przez SRK S.A.
  • Umożliwiono skorzystanie z instrumentów osłonowych i należnych z tego tytułu świadczeń socjalnych, pracownikom zatrudnionym w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych przez SRK S.A. po 1 września 2021 r. Dotyczy to osób, które nie posiadają uprawnień emerytalnych.

Wsparcie dla pracowników likwidowanych kopalń przewiduje m.in. urlopy czy też jednorazowe odprawy pieniężne.

„Zaniechanie procesu restrukturyzacji, a w konsekwencji upadłość przedsiębiorstw węglowych, mogłoby spowodować bardzo poważne reperkusje społeczno-gospodarcze dla Górnego Śląska. To m.in. brak możliwości realizacji zobowiązań finansowych, zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, skutki społeczne upadłości oraz szeroko rozumiane skutki dla kooperantów przedsiębiorstw węglowych” – czytamy na stronach rządowych.

Czytaj też:
Koniec kopalń w 2049 roku. Jest porozumienie rządu z górnikami

Źródło: WPROST.pl