Zamrożenie cen ciepła w Sejmie. Komisja popiera jedną poprawkę

Zamrożenie cen ciepła w Sejmie. Komisja popiera jedną poprawkę

Kadr z posiedzenia Sejmu (11 stycznia 2023)
Kadr z posiedzenia Sejmu (11 stycznia 2023)Źródło:Sejm
Sejmowa komisja ds. energii, klimatu i aktywów państwowych zajęła się w czwartek poprawkami złożonymi przez posłów do pilnego rządowego projektu ustawy zamrażającego ceny ogrzewania.

W środę, podczas drugiego czytania projektu ustawy wprowadzającego zamrożenie cen ciepła posłowie złożyli 13 poprawek. W związku z tym ustawa została skierowana do dalszych prac w komisji. W środę komisja rozpatrzyła poprawki. Z 13 poparła tylko jedną.

Zamrożenie cen ciepła. 13 poprawek do ustawy

Wśród zgłoszonych do ustawy poprawek znalazła się m.in. zgłoszona przez Koalicję Obywatelską, która zakładała objęcie wsparciem nie tylko gospodarstw domowych, ale i przedsiębiorców. Z kolei posłowie Lewicy chcieli wykreślenia obowiązku informowania odbiorców o rozwiązaniach ustawy.

Większość poselskich poprawek nie zyskała rekomendacji komisji. Posłowie będą głosować nad przyjęciem ustawy w piątek, podczas posiedzenia Sejmu.

Zamrożenie cen ciepła. Najważniejsze rozwiązania projektu

Jeśli projekt zostanie przyjęty, wprowadzone zostanie wsparcie dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, takich jak np. szpitale, szkoły czy przedszkola – przez zmniejszenie opłat dotyczących dostaw ciepła.

  • Nowe przepisy zakładają, że jeżeli w danym systemie ciepłowniczym nastąpi wzrost cen netto dostawy ciepła większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r., przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak aby uprawnieni odbiorcy nie zostali obciążeni nadmiernymi kosztami ciepła.
    – W ten sposób wzrost cen ciepła dla odbiorców na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej ulegnie dodatkowemu ograniczeniu do ustalonego poziomu, który będzie zależny od historycznych cen dostawy ciepła.
    – Maksymalna cena netto na ciepło dotyczy również limitu, który wynika ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Chodzi o to, aby nie doszło do nadmiernych wzrostów cen ciepła w tych lokalizacjach, w których podwyżki cen ciepła zaszły przed 30 września 2022 r. W takim przypadku, w rozliczeniach z odbiorcami, przedsiębiorstwo ciepłownicze będzie musiało wykorzystywać cenę, która jest korzystniejsza dla odbiorcy.
  • Maksymalna cena netto dostawy ciepła ma obejmować wszystkie składniki kosztowe dostawy ciepła, które występują w danym systemie ciepłowniczym, w tym dotyczące wytwarzania oraz przesyłania ciepła.
  • W terminie do 10 dni od wejścia w życie ustawy, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki obliczy i opublikuje maksymalną cenę netto dostawy ciepła, określoną odrębnie dla każdego przedsiębiorstwa energetycznego, które posiada koncesję i wykonuje działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą ciepła.

Czytaj też:
Ceny ogrzewania. Mieszkańcy Piotrkowa Tryb. wyszli na ulice
Czytaj też:
Będą niższe ceny gazu dla małych i średnich przedsiębiorców